Szlovén szak

Szlovén szak

Szlovén szak

Az ELTE Szláv Tanszékén 1981 szeptemberében nyílt meg a szlovén lektorátus. Az első lektor Vlado Nartnik volt, majd 1986-ban Marjanca Mihelič érkezett, 1992-től pedig Mladen Pavičić látja el a lektori feladatokat.

A bolognai képzés bevezetésével a korábbi szláv szakok mellett  Dr. Lukács István kezdeményezésére  akkreditálták a szlovén szakot is, és 2006 őszén beiratkoztak az első hallgatók. Az akkreditációs anyagokat Dr. Lukács István és Mladen Pavičić dolgozták ki, ők voltak az első tanárok is, Prof. Dr. Marko Jesenšek pedig  maribori vendégtanárként oktatott nyelvészetet a szakon. 2009 óta a szak oktatója Lukácsné dr. Bajzek Mária, a 2015/2016-os és 2016/2017-es tanévben a szakon tanított Dr. Dudás Előd, a 2017/2018-as tanévtől  pedig szakunk oktatója Rágyanszki György doktorandusz.

A szlovén szak hallgatói BA-tanulmányaik során intenzíven tanulják a szlovén nyelvet, bevezető előadásokat hallgatnak a szláv nyelvekről, irodalmakról és kultúrákról, megismerkednek a szlovén nyelvészettel, irodalommal és kultúrával. Ezek a tárgyak minoros hallgatók számára is meghirdetésre kerülnek.

Hallgatóink az MA-tanulmányaik során tovább mélyítik nyelvtudásukat, előadások és szemináriumok keretén belül alapos betekintést kapnak az szlovén irodalom korszakaiba, megismerkednek műfajokkal és azok legfontosabb képviselőivel, foglalkoznak a mai szlovén nyelv rendszerével (frazeológia, lexikológia, szövegtan, szociolingvisztika, stilisztika), szlovén szövegek segítségével betekintést kapnak a szlovén nyelv történetébe, nyelvjárási sokszínűségébe. Szakszemináriumok keretén belül önálló irodalmi, nyelvészeti, fordítói kutatómunkát végeznek.      

2019-ig 43 hallgató fejezte BA-tanulmányait, 10 pedig MA-diplomát szerzett, a szlavisztikai doktori program keretén belül 5-en szereztek doktori fokozatot szlovenisztikai témában, és a közeljövőben még két doktori védésre kerül majd sor.

A szak oktatói és hallgatói közreműködésével 2007 és 2010 között négy kötetben jelentettük meg a Szlovén irodalmi antológiát  (szerkesztők: Lukács István, Lukácsné Bajzek Mária és Mladen Pavičić), lefordítottuk és kiadtuk Marko Jesenšek Prekmuriana című könyvét. A budapesti szlovenisztika hallgatói közreműködtek a Zsebszlovén – Žepna slovenščina (2014) című kézikönyv fordításában, Cankar műveket fordítottak, amelyek megjelentek az Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike (2018) című antológiában, továbbá lefordították V letu hip hopa, Presihajoče jezero – Zadnji čoln, Spomini med koši in Toporišič – Samotni hodec skozi neprijazni čas (2012) című dokumentumfilmeket.

A szak megalapításának 10. évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciát szerveztünk, az elhangozott előadásokat Slovenistika 10 című tanulmánykötetben adtuk ki.

2015-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma a budapesti szlovenisztikát bízta meg a Magyar-szlovén digitális nagyszótár elkészítésével, amely 2019 szeptemberétől az Akadémiai Kiadó www.szotar.net oldalán érhető el.

A budapesti szlavisztikai és szlovenisztikai műhelyben készültek Lukács István A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban (2001), Közel s távol. Szlovén-magyar irodalomtörténeti tanulmányok (2005) és Paralele. Slovensko-madžarska literarna srečanja (2006) monográfiái, Lukácsné Bajzek Mária nyelvjárási szótára Slovar Gornjega Senika. A–L. (2009) és Pável Ágoston Vend nyelvtanának szlovén nyelvű fordítása Prekmurska slovenska slovnica Avgusta Pavla (2013). Mladen Pavičić a kortárs magyar próza jeles műfordítójának számít, 2013-ban szlovén nyelvre lefordította Esterházy Péter Harmonia caelestis című regényét.

A budapesti szlovenisztikán  az utóbbi húsz évben számos kulturális rendezvényt szerveztünk. Az intézetünk és szakunk vendégei voltak ismert szlovén írók és költők, műfordítók, kiadók vezetői, az intézetben látható volt a Poljub jezika című nyelvészeti munkákat bemutató kiállítás is. Mladen Pavičić minden szemeszterben több szlovén filmet is levetít a szlovén szak hallgatóinak és a szlovén film iránt érdeklődőknek.

A szak hallgatói Mladen Pavičić szervezésében eddig négy szlovéniai kiránduláson vettek részt, meglátogatták a Szlovéniában működő négy szlovenisztikát, bejárták Szlovéniát Lendvától Planicáig és onnan Koperig, ismerkedtek a határon túl élő olaszországi szlovénekkel is, hiszen ellátogattak Triesztbe és Görzbe is. 

Az Erasmus program keretén belül hallgatóink rendszeresen részt vesznek szlovéniai részképzésen, vendégoktatókat fogadunk és előadásokat tartunk szlovéniai szlovenisztikákon. 

A szlovén szakon végzett hallgatók a diplomáciában, oktatásban, kulturális és gazdasági életben tudnak elhelyezkedni, hiszen a világnyelvek ismerete mellett egy kis szláv nyelv, kultúra és irodalom ismerete nagy előnyt jelenthet számukra. 

 

2018.01.27.