Rágyanszki György

Rágyanszki György tanársegéd

Rágyanszki György tanársegéd
Rágyanszki György tanársegéd

Telefon: 411 6700 / 5252

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4./D
Szoba: fsz. 14.

E-mail: ragyanszki.gyorgy@btk.elte.hu

Fogadóóra: D/208 hétfő 13:00-14:30.

Életrajzi adatok

Tanulmányok

2017: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola (abszolutórium)

2017: ELTE BTK

okleveles Közép-Európa tanulmányok szakos bölcsész

2014: ELTE BTK

okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész

2012: ELTE BTK

szlavisztika, szlovák alapszakos bölcsész, 50 kredites szlovén modul

Nyelvismeret

felsőfokú: angol, szlovák, szlovén

középfokú: cseh

alapfokú: macedón

Munkakör

ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd; adatkezelő (MTMT)

Kutatási terület

A kodifikált irodalmi nyelv kérdése a muravidéki szlovén és a Békés megyei szlovák evangélikus egyházközségekben

Újkori szlovák és szlovén egyházi kéziratok kutatása, nyelvi jellemzése

Diakrón és szinkrón lexikográfiai kutatások (Jancsovics István és Fliszár János szótára, Magyar-szlovén nagyszótár szerkesztése)

Oktatási tevékenység

BA-képzés

Szlovén irodalomtörténeti szeminárium

Szlovén civilizáció szeminárium

Magyar-szlovén kapcsolatok

Szlovén nyelvgyakorlat

MA-képzés

A szlovén nyelv és irodalom ószláv alapjai

Publikációs lista

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10044291