Dr. Mladen Pavičić

DR. MLADEN PAVIČIĆ LEKTOR

DR. MLADEN PAVIČIĆ LEKTOR

DR. MLADEN PAVIČIĆ LEKTOR

Email: pavicic.mladen@btk.elte.hu
Telefon: 411 6700 / 5252
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D fszt. 14.
Szoba: fszt. 14.

 

Életrajzi adatok
 • Született: Ljubljana, Szlovénia, 1961.04.14.
 • Iskolai végzettség: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Szlovén nyelv és irodalom szak
Munkakör
lektor, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Szlovén Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail: mladen.pavicic@gmail.com
Szakmai tapasztalat
 • 1987:              szlovén diploma a ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Karán
 • 1987-1988:     középiskolai tanár a ljubljanai Srednja šola za družboslovje in splošno kulturo Vide Janežič középiskolában
 • 1988-1992:     szlovén lektor a krakkói Jagelló Egyetemen
 • 1989-:             tanít a ljubljanai Poletna šola slovenskega jezika-n
 • 1992-:             szlovén lektor a budapesti ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszéken
 • 1995-1996:     szlovén lektor a krakkói Jagelló Egyetemen
 • 2009:               PhD fokozat megszerzése az ELTE Bölcsészettudományi Karán irodalomtudományból

Nyelvismeret:

 • anyanyelvi szintű: szlovén
 • felsőfokú (C1, C2): horvát, szerb
 • középfokú (B2): lengyel, angol, magyar
Oktatási tevékenység

BA-képzés

 • szlovén nyelvórák
 • szlovén kultúra
 • szlovén civilizáció

MA-képzés

 • szlovén nyelvórák
Publikációk

GYŰJTEMÉNYES KÖTETBEN MEGJELENT TANULMÁNY

 1. O sodobnih učbenikih slovenskega knjižnega jezika za tujce (Mai szlovén nyelvkönyvekről külföldiek számára). In: Zbornik predavanj XXXI. seminarja slovenskega jezika, literature in kulture. Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Ljubljana, 1995. 21-33.
 2. Zgodnji komparativist Meltzl in jubilant Grün. (Egy korai komparatista Meltzl és  az évfordulós Grün. Társszerző: Tone Smolej.) In: Anton Aleksander grof Auersperg – Anastazij Grün. Razprave. (Szerk.: Mira Miladinović Zalaznik, Stane Granda.) Nova revija, Ljubljana, 2009. 117-140.
 3. Szlovén irodalmi antológia. (A Szlovén irodalmi antológiá-ról.) In: Slovenski mikrokozmosi – medetični in medkulturni odnosi. (Szerk.: Irena Novak Popov.) Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana, 2009. 261-272.
 4. Blues és Raus: Két szlovén regény a délszláv bevándorlókról. In: Tanulmánykötet Milosevits Péter tiszteletére. (Szerk.: Lukács István.) ELTE Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2015. 179-187.

CIKK SZERKESZTETT KÖNYVBEN

 1. Ne samo za Slovake. (Nem csak szlovákoknak). In: Hungaro-Slavica. Studia In Honorem Stephani Nyomárkay. (Szerk.: Milosevits Péter, Stepanović Predrag, Zoltán András.) ELTE Szláv Tanszékcsoportja, Budapest, 1997. 241-245.
 2. A legújabb szlovén tankönyvek külföldiek számára. In: Nyelv, stílus, irodalomKöszöntő Péter Mihály 70. születésnapjára. ELTE BTK Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, Budapest, 1998. 452-460.
 3. Slovenščina na univerzi v Budimpešti (Szlovén nyelv a budapesti egyetemen). In: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. (Szerk.: Marja Bešter, Erika Kržišnik.) Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, Ljubljana, 1999. 49-53.

EGYETEMI SEGÉDLET

 1. Szlovén irodalom története (társszerző: Lukács István) („Szláv civilizáció” című digitalis tananyag - HEFOP-3.3.1-P-2004-09-01341/1.0-4123-079/2005.sz.) (2006)
 2. Szlovén nyelv (társszerző: Lukácsné Bajzek Maria) ((„Szláv civilizáció” című digitalis tananyag - HEFOP-3.3.1-P-2004-09-01341/1.0-4123-079/2005.sz.) (2006)
 3. Szlovén irodalmi antológia I. (kétnyelvű). (Szerk.: Bajzek Mária, Lukács István, Mladen Pavičić.) Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2007.
 4. Szlovén irodalmi antológia II. (kétnyelvű). (Szerk.: Lukács István, Mladen Pavičić.) Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2008.
 5. Szlovén irodalmi antológia III. (kétnyelvű). (Szerk.: Mladen Pavičić.) Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae. Balassi Kiadó, Budapest, 2010.
 6. Szlovén irodalmi antológia IV. (kétnyelvű). (Szerk.: Mladen Pavičić.) Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae. Balassi Kiadó, Budapest, 2010.
 7. Vatali Zsófia, Dudás Előd, Bakonyi Gergely: Szlovén–magyar kisszótár a Nataša Pirih Svetina és Andreja Markovič A, B, C … 1, 2, 3, gremo című nyelvkönyvhöz. (Szerk.: Mladen Pavičić.) http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/szloven/dictionaries/dict01/dict01.shtml
 1. Kazinczi Viktória, Várkonyi Alma, Vatali Zsófia, Alma, Dudás Előd, Bakonyi Gergely: Szlovén–magyar kisszótár az Andreja Markovič, Vesna Halužan, Mateja Pezdirc Bartol, Danuša Škapin és Gita Vuga S slovenščino nimam težav című nyelvkönyvhöz. (Szerk.: Mladen Pavičić.) http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/szloven/dictionaries/dict02/dict02.shtml
 2. Györe Enikő, Juhász Blanka, Kovács Daniella, Szalók Marton, Tüske Ágnes, Vatali Zsófia: Szlovén-magyar kisszótár a Metka Čuk, Marjanca Mihelič és Gita Vuga Odkrivajmo slovenščino című nyelvkönyvhöz. (Szerk.: Mladen Pavičić.) http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/szloven/dictionaries/dict03/dict03.shtml
 3. Antonovich Szandra, Baltazár Zsuzsanna, Bánhalmi Ildikó, Benko Zsuzsanna, Cserna Ágnes, Háncs Dominika, Pammer Andrea, Péli Ágnes, Várkonyi Alma, Virág Fanni: Szlovén-magyar kisszótár az Andreja Markovič, Mihaela Knez, Danuša Škapin, Nina Šoba Slovenska beseda v živo 2 című nyelvkönyvhöz. (Szerk.: Mladen Pavičić.) http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/szloven/dictionaries/dict04/dict04.shtml

FOLYÓIRATCIKK

Lektorált külföldi folyóiratcikk

 1. Tečaj za lektorje krakovske poletne šole poljskega jezika. (Tanfolyam krakkói nyári egyetem lektorai számára). Jezik in slovstvo,(Ljubljana) 1993-94/5, 202-206.
 2. Deveta dežela, podobi pojugoslovanske sedanjosti in antiutopična podoba (evropske?) prihodnosti. Slavia Centralis II, (Maribor) 2009/2, 184-194.
Nem lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk

 

 1. Kajetan Kovič. Nagyvilág, (Budapest) 1999/9-10, 871-875.

Nem lektorált idegen nyelvű külföldi folyóiratcikk

 1. Poljske izkušnje, Razgledi, (Ljubljana), 1992/22, 28-29.
 2. Življenje v neki drugi Evropi, Razgledi, (Ljubljana) 1993/14, 3-4.
 3. Pet pesmi na leto, Razgledi, (Ljubljana) 1998/18, 24.
 4. Eseji Czesława Miłosza na Slovenskem, Razgledi, (Ljubljana) 1999/2, 23.
 5. Sproščeno rabljena klasika, Razgledi, Ljubljana, 1999/10, 23.
 6. Pogled prek velike luže v domače loge, Sodobnost, (Ljubljana) 1999/5-6, 464-465.

NEMZETKÖZI KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT LEKTORÁLT CIKK

 1. Dwanaście prób przekładu wiersza Wisławy Szymborskiej Obmyślam świat na słoweński (Wisława Szymborska Obmyślam świat c. versének tizenkét szlovén fordítása). In: Między originałem a przekładem. Tom 4. (Szerk. Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwiec.) Krakkó, Księgarnia Akademicka, 1999. 129-139.
 2. Infrastruktura slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze Loránda Eötvösa. In: Infrastruktura slovenščine in slovenistike. Obdobja 28. (Szerk.: Marko Stabej) Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 291-294.
 3. Študijné materiály a pomôcky, ktoré používame na slovenistike na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti. (Az ELTE BTK szlovén szakán alkalmazott oktatási anyagok és segédeszközök.) In: Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. v Ružomberku 8–9. 9. 2009. (Szerk.: Edita Príhodová.) Ružomberok, Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozoficka fakulta, 2010. 363-372.
 4. Odnosi med Slovenci in prišleki s področja nekdanje Jugoslavije v romanih Fužinski bluz Andreja Skubica in Čefurji raus! Gorana Vojnovića. (Szlovénok és a volt Jugoszláviából betelepülők viszonya Andrej Skubic Fužinski bluz és Goran VojnovićČefurji raus! című regényében.) In: 90. výroče vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľanie / 90. letnica ustanovitve Univerze v Ljubljani in Univerze Komenskega v Bratislavi. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 22. 10. – 23. 10. 2009 pri príležitosti jubilea oboch univerzít / Zbornik prispevkov z mednarodne konference, ki je potekala 22. 10. do 23. 10. 2009 ob jubileju obeh univerz. (Szerk.: Saša Vojtechová Poklač, Miloslav Vojtech.) Bratislava, Univerzita Komenského, 2010. 293–305.
 5. O pripovedovalcu v dveh srednjeevropskih postmodernističnih romanih. In: Sodobna slovenska književnost (1980-2010). Obdobja 29. (Szerk.: Alojzija Zupan Sosič.) Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010. 187-193.
 6. O pregledih zgodovine slovenske književnosti v madžarskem jeziku. In: Recepcija slovenske književnosti. Obdobja 33. (Szerk.: Alenka Žbogar.) Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 307-313.
 7. Трансформація типів оповідача у словенському романі часів Тітовської Югославії. In: Проблеми слов’янознавства. Lviv, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. 147-153.

HAZAI KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT CIKK

Lektorált idegen nyelvű cikk

 1. Poskus analize učbenikov Slovenščina za tujce in Učimo se slovenščino 1, 2 in 3 (A Slovenščina za tujce és Učimo se slovenščinocímű tankönyvek elemzése). In: V. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. I. kötet. Szerk.: Gadányi Károly. Szombathely, 1995, 92‑101.
 2. Prispevek za zgodovino poučevanja slovenščine na budimpeštanski slavistiki (Adalék a szlovén nyelv tanításának történetéhez a budapesti szlavisztikán). In: Slovensko-madžarski jezikovni in književni stiki od Košiča do danes. (Szerk.: Nyomárkay István, Lukács István.) Budapest, 1998, 139-146.
 3. O slovenskih prevodih pesmi Wisławe Szymborske Obmyślam świat (Wisława Szymborska Obmyślam świat című versének szlovén fordításairól). In:  VI. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. (Szerk.: Gadányi Károly.)Szombathely-Pécs, 1998, 98-104.
 4. Adalékok a szlovén nyelv tanításának történetéhez a budapesti szlavisztikán. In: Slavica Quinqueecclesiensia. 5 (1999). (Szerk.: Lendvai Endre, Hajzer Lajos.) Pécs, 1999, 345-354.
 5. Ne samo kanon. O kriterijima za izbor tekstova za Szlovén irodalmi antológia III. In: Kanoni doma i vaniZbornik radova. (Szerk.: Stjepan Lukač.) Hrvatska manjinska samouprava Budimpešte, Budimpešta, 2010, 214–220.

LEXIKON-SZÓCIKKEK

 1. Taufer, Veno. Világirodalmi lexikon 15. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993. 231-233.
 2. Tavčar, Josip. Világirodalmi lexikon 15. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993. 240.
 3. Toporišič, Jože. Világirodalmi lexikon 15. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993. 663.
 4. Trdina, Silva. Világirodalmi lexikon 15. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993. 796.
 5. Trinko-Zamejski, Ivan. Világirodalmi lexikon 15. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993. 835.
 6. Trstenjak, Anton. Világirodalmi lexikon 15. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1993. 893.
 7. Vipotnik, Cene. Világirodalmi lexikon 17. Budapest, 1994. 120-121.
 8. Szlovén. A világ nyelvei. (Szerk. Fodor István.) Akadémiai kiadó, Budapest, 1999. 1330-1339.

BÍRÁLAT, RECENZIÓ

 1. (Lukács István: A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban. A világ archetipikus vízíója. Lucidus Kiadó, Kisebbségkutatás Könyvek. Budapest 2001) Slavistična revija, Ljubljana, 2003/4, 497-498.

NÉPSZERŰSÍTŐ CIKKEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

 1. Kronološki pregled življenja Witolda Gombrowicza (Witold Gombrowicz életének kronologikus áttekintése). In: Witold Gombrowicz: Dnevnik, Ljubljana, 1998. 343-346.
 2. O Witoldu Gombrowiczu in njegovem Dnevniku (Witold Gombrowicz-ról és naplójáról). In: Witold Gombrowicz: Dnevnik, Ljubljana, 1998. 347-352.
 3. Sławomir Mrożek. Translator's Choice. (Szerk. Marcin Baran, Elżbieta Kalinowska-Styczeń.) Krakkó, Polska2000, 1999. 114-117.
 4. Matjaž Zupančič. In: Svetovni dnevi slovenske literature, 20. do 25. november 2006. Almanah. (Szerk.: Alojzija Zupan Sosič, Mojca Nidorfer Šiškovič.) Ljubljana, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2006. 72.
 5. Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest. In: Slang master. (Szerk.: Marko Jesenšek, Elizabeta Bernjak ... [et al.]), Maribor, Filozofska fakulteta, 2007. 37-53.
 6. Ta knjiga je nevarna! (Ez a könyv veszélyes!) In: Péter Nádas: Skrbna opredelitev kraja, Lastna smrt, Beletrina, Ljubljana, 2008. 157-165.
 7. Moja zgodba s Poletno šolo. (A Poletna šola és én.) In: Povezani s slovenščino: Pošopis za 30. (Szerk: Nataša Pirih Svetina.) Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 20-22.

 

XII. ELEKTRONIKUS FORMÁBAN KÖZZÉTETT MŰ

 1. Szlovén nyelv (társszerző: Lukácsné Bajzek Maria) ((„Szláv civilizáció” című digitalis tananyag http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/documents/szloven-nyelv.pdf           - HEFOP-3.3.1-P-2004-09-01341/1.0-4123-079/2005.sz.) (2006)
 2. Szlovén irodalom története (társszerző: Lukács István) („Szláv civilizáció” című digitalis tananyag http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/szloven-irodalom.htm            - HEFOP-3.3.1-P-2004-09-01341/1.0-4123-079/2005.sz.) (2006)
 3. Gondolatok a szlovén irodalomról. Az elmúlt évtizedek szlovén irodalmi körképe. (http://www.litera.hu/object.b33d954f-0dc8-4fdd-bf6f-9c4c4374aa6d.ivy)
 4. Vatali Zsófia, Dudás Előd, Bakonyi Gergely: Szlovén–magyar kisszótár a Nataša Pirih Svetina és Andreja Markovič: A, B, C … 1, 2, 3, gremo című nyelvkönyvhöz. (Szerk.: Mladen Pavičić.) http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/szloven/dictionaries/dict01/dict01.shtml
 5. Kazinczi Viktória, Várkonyi Alma, Vatali Zsófia, Alma, Dudás Előd, Bakonyi Gergely: Szlovén–magyar kisszótár a Andreja Markovič, Vesna Halužan, Mateja Pezdirc Bartol, Danuša Škapin és Gita Vuga S slovenščino nimamtežav című nyelvkönyvhöz. (Szerk.: Mladen Pavičić.) http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/szloven/dictionaries/dict02/dict02.shtml
 6. Györe Enikő, Juhász Blanka, Kovács Daniella, Szalók Marton, Tüske Ágnes, Vatali Zsófia: Szlovén-magyar kisszótár a Metka Čuk, Marjanca Mihelič és Gita Vuga Odkrivajmo slovenščino című nyelvkönyvhöz. (Szerk.: Mladen Pavičić.) http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/szloven/dictionaries/dict03/dict03.shtml
 7. Antonovich Szandra, Baltazár Zsuzsanna, Bánhalmi Ildikó, Benko Zsuzsanna, Cserna Ágnes, Háncs Dominika, Pammer Andrea, Péli Ágnes, Várkonyi Alma, Virág Fanni: Szlovén-magyar kisszótár az Andreja Markovič, Mihaela Knez, Danuša Škapin, Nina ŠobaSlovenska beseda v živo 2 című nyelvkönyvhöz. (Szerk.: Mladen Pavičić.) http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/szloven/dictionaries/dict04/dict04.shtml

FORDÍTÁSOK

SZAKMAI FORDÍTÁSOK

Könyvek

 1. Tone Pretnar: Prešeren in Mickiewicz (társfordító: Niko Jež), Slovenska matica, Ljubljana, 1998.

Cikkek

 1. Czesław Miłosz: S poljsko poezijo proti svetu. Naši razgledi, Ljubljana, 1990/19. 568-    569.
 2. Antoni Cetnarowicz: Slovenci in politika poljskih poslancev v državnem zboru v letih 1867-68. Zgodovinski časopis, Ljubljana, 1992/1. 33-39.
 3. Antoni Cetnarowicz: Slovenci in vprašanje gališke avtonomije v letih 1868‑1873. Zgodovinski časopis, Ljubljana, 1994/4. 519-535.
 4. Fried István: O življenjski poti Jožefa Košiča. In: Košič in njegov čas. Szerk.: Zinka Zorko, Marija Bajzek, Stjepan Lukač. Košičev sklad, Budimpešta, 1994. 73-77.
 5. Fried István: Slovensko-madžarske interference. In: Hasonlóságok és különbözőségek. Tanulmányok a magyar–szlovén irodalmi kapcsolatok köréből./Ujemanja in razhajanja. Študije o slovensko–madžarskih literarnih stikih. Budapest, 1998, Kossics alapítvány. 179-183.
 6. Fried István: O vzhodnosrednjeevropskih posebnostih nacionalnega epa. In: Hasonlóságok és különbözőségek. Tanulmányok a magyar–szlovén irodalmi kapcsolatok köréből./Ujemanja in razhajanja. Študije o slovensko–madžarskih literarnih stikih. Budapest, 1998, Kossics alapítvány. 236-248.
 7. Fried, István: Slovensko-madžarske povezave. In: Hasonlóságok és különbözőségek. Tanulmányok a magyar–szlovén irodalmi kapcsolatok köréből./Ujemanja in razhajanja. Študije o slovensko–madžarskih literarnih stikih. Budapest, 1998, Kossics alapítvány. 293-299.
 8. Jerzy Jarzębski: Kapuściński: od reportaže do leposlovja. Literatura, Ljubljana, 2003/141. 91-106.
 9. Szilágyi Ákos: Pisec pravzaprava. Literatura, Ljubljana, 2003 /141. 107-113.

MŰFORDÍTÁSOK

Könyvek

 1. Joe Alex: Samo Hudič si. Mladinska knjiga, Ljubljana, 1992.
 2. Witold Gombrowicz: Dnevnik. Nova revija, Ljubljana, 1998.
 3. Esterházy Péter: Harmonia caelestis. Študentska založba (knjižna zbirka Beletrina), Ljubljana, 2013

Gyűjteményes kötetekben, folyóiratokban megjelent műfordítások

 1. Péter Esterházy: Srednjeevropskega moškega tožbe. Naši razgledi, Ljubljana, 1991/9, 283.
 2. Adam Zagajewski: Iti v Lvov. Naši razgledi, Ljubljana, 1991/13. 403.
 3. Sławomir Mrożek: Muzej. Delo, Književni listi, Ljubljana, 1991. már. 28. 15.
 4. Piotr Lachman: Dubrovnik. Delo, Književni listi, Ljubljana, 1992. jan. 9. 15.
 5. Stanisław Barańczak: EE, prišlek z drugega sveta. Literatura, Ljubljana, 1993/21. 65-72.
 6. Ryszard Kapuściński: Vrnitev v rodno mesto. Razgledi, Ljubljana,1994/2. 38.
 7. Adam Zagajewski: Pesmi, Sodobnost, Ljubljana, 1994/10. 859-864.
 8. István Kovács: Ločitev prostora, Blišč otroštva, Freska v Csetneški cerkvi, Arboretum, Vilenica '97, Ljubljana, 1997. 241-249.
 9. Ferenc Molnár: Pingvini se pozdravljajo, Delo, Književni listi, Ljubljana,1998. febr. 5. 16.
 10. Peter Nadas: Na božji dlani sediva, Vilenica ’98, Ljubljana, 1998. 30-35.
 11. Czesław Miłosz na Pomorjanskem. Razgledi, Ljubljana, 1999/2. 23.
 12. Sławomir Mrożek: Šest zgodb, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1999. jún. 10. 22.
 13. Péter Esterházy: Popravljena izdaja, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2002. jún. 24. 11.
 14. Gábor Csordás: Mejaš Kajetan Kovič, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2002. nov. 11. 6.
 15. Imre Kertész: Brezusodje, Literatura, Ljubljana, 2002/137-138. 197-212.
 16. Ryszard Kapuściński: Moja uličica '67. Delo, Književni listi, Ljubljana, 2002. dec. 9. 14-15.
 17. Ryszard Kapuściński: Ruski misterij, O novem zemljevidu sveta, Literatura, Ljubljana, 2003/141. 68-90.
 18. Péter Nádas: Osmo pismo, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2003. okt. 13. 15.
 19. Deset madžarskih pesnikov. Literatura, Ljubljana, 2013/263-264. 101-162.

EGYÉB

Napi-, heti- és havi lapokban megjelent cikkek

 1. Sizifov mit najpogostnejši v povojni slovenski književnosti, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1991. már. 28. 14.
 2. Literatura na Świecie, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1991. jún. 27. 16.
 3. Zanima jih, ali nas zanimajo, kaj več pa ne preveč. Poljska slovenistika. Delo, Književni listi, Ljubljana, 1991. júl. 4. 9.
 4. Zaenkrat brez predsodkov, Delo, Ljubljana, 1992. nov. 17. 7.
 5. Madžarski knjižni trg, Knjiga, Ljubljana,1993/4-5. 98.
 6. Kaj pa na Poljskem. Knjiga, Ljubljana,1993/6. 134.
 7. Uredniki z nahrbtniki, Knjiga, Ljubljana, 1993/7-8. 185-186.
 8. Ryszard Kapuściński: Imperium, Mladina, Ljubljana 1993/26. 50.
 9. Vilenica '93, Slovenski koledar 1994, Monošter 1993. 96-98.
 10. Madžarska veliča Šalamuna, Republika, Ljubljana, 1994. máj. 8. 16.
 11. O tečaju slovenskega knjižnega jezika v Budimpešti, Porabje, Monošter, 24/1994. 2.
 12. Praznika za slovensko književnost na Madžarskem, Slovenski koledar 95, Monošter, 1994. 102-105.
 13. Vilenica '94, Slovenski koledar 1995, Monošter 1994. 96-98.
 14. S pesmijo, ki naj bi jo brali znova in znova, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1996. júl. 11. 15.
 15. Pogled »z druge strani«, Delo, Ljubljana, 1997. már. 28. 9.
 16. G kot Gombrowicz. Delo, Književni listi, Ljubljana, 1998. ápr. 16. 15.
 17. Ta knjiga nam bo prav prišla, Porabje, Monošter, 1998. ápr. 23. 6.
 18. Ob Pretnarjevem Prešernu in Mickiewiczu, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1998. ápr. 29. 14.
 19. Roman Kajetana Koviča izredno odmeven v Budimpešti, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1998. nov. 19. 18.
 20. Tudi resni ljudje se znajo hecati, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1999. már. 4. 22.
 21. Vsi jeziki v eni knjigi, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1999. máj. 27. 19.
 22. Obrežje jezika, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1999. jún. 10. 21.
 23. Prireditev v Budimpešti in še štiridesetih drugih mestih, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1999. jún. 6. 84.
 24. Kako so si Cesarja podajali pri nas, Delo, Književni listi, Ljubljana, 1999. dec. 2. 21.
 25. Objektivnost je nekaj zelo relativnega, trepet srca pa najlepšega, Delo, Književni listi, Ljubljana, 30. 3. 2000. már. 30. 17.
 26. Madžari berejo dnevno 25 minut, Madžarke pa 21, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2001. máj. 16. I.
 27. Madžarski knjižni trg stoji trdno, da še nikoli tako, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2001. jún. 20. IV.
 28. Ena številka in en večer, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2002. már. 4. 11.
 29. Péter Esterházy šokiral madžarsko javnost, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2002. máj. 27. 8.
 30. Koviču in Esterházyju nagrada CET, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2002. szept. 30. 5.
 31. Je letošnji nobelovec sploh madžarski pisatelj, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2002. okt. 28. 3.
 32. Bolj pritlehna poljska lirika, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2003. ápr. 14. 16.
 33. Jubilejni festival v Budimpešti, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2003. máj. 12. 9.
 34. Prebival je sredi domačinov v stanovanjih, polnih mrgolazni, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2003. máj. 26. 12-13.
 35. Vörösmartyjev trg je bil nabito poln, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2003. jún. 23. 10.
 36. Osrednje delo aktualnega nobelovca, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2003. okt. 13. 12.
 37. Nova knjiga o Porabcih, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2004. ápr. 13. 15.
 38. Opazen nastop Irene Svetek, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2005. máj. 4. 11.
 39. Slovenci v Spinozovi hiši, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2006. ápr. 26. 23.
 40. Ljubezen zarjavi, če jo hočeš, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2006. jún. 21. 22.
 41. Slovenistika na univerzi ELTE v Budimpešti, Slovenski koledar 2009, Monošter 2008. 45-48.

Rádióműsorok

 1. Lirični utrinek: Adam Zagajewski - Pesmi, Radio Slovenija, 1992. febr. 27.
 2. Literarni nokturno: Adam Zagajewski - Pesmi, Radio Slovenija, 1992. febr. 29.
 3. István Kovács: Pesmi, Radio Slovenija, Literarni nokturno, 1997. júl. 18.
 4. Spomini, pisma in potopisi: W. Gombrowicz - Iz Dnevnika, Radio Slovenija, 1997. okt. 12.
 5. Pogledi na sodobno umetnost: W. Gomrowicz - Iz Dnevnika, Radio Slovenija, 1997. dec. 16.
 6. Literarni večer: Ferenc Molnár, Radio Slovenija, 1998. jan. 20.
 7. Oporoka Witolda Gombrowicza, Radio Slovenija, 2004. aug. 3.

Irodalmi beszélgesek

 1. Madžarski pogovor v dveh delih. Pogovor z Mátyásem Domonkosem. Knjiga, Ljubljana,1993/4‑5.101.
 2. Ko revije pridejo iz podzemlja. Pogovor s Tereso Walas. Knjiga, Ljubljana, 1993/9. 234-235.
 3. Na poljskem se jim že toži po dobri književnosti. Pogovor z urednikom Jerzyjem Illgom. Knjiga, Ljubljana,93/10-11. 270-271.
 4. V Krakovu se spodobi zahajati v knjigarno Orlando. Pogovor z Magdaleno Maryszewsko. Knjiga, Ljubljana,93/12. 320.
 5. Najbolj avantgardno je iskati navdih v dialogu s tradicijo. Delo, Književni listi, Ljubljana, 1999. nov. 25. 19.
 6. Kako so iz gledališča nastali sklad, kulturno središče in revija. Delo, Književni listi, Ljubljana, 1999. dec. 16. 19.
 7. A provokáció ma csak üzleti fogás. Magyar Narancs, Budapest, 2001. ápr. 19. 36-37.
 8. Večina današnjih literarnih revij ne živi, Delo, Književni listi, Ljubljana, 2003. márc. 17. 6.
 9. Madžarski Hrvat, ki je tudi slovenist. Delo, Književni listi, Ljubljana, 2003. júl. 7. 13.
 10. Prilesti iz brezna, ki se mu pravi jaz. Emzin, Ljubljana 2005/1–2. 28-31.
 11. Delo, ki ga opravljam z užitkom. Porabje, Monošter, 2007. febr. 8. 6.

Tárca

 1. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1998/21. 17.
 2. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1998/23. 17.
 3. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/1. 13.
 4. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/3. 17.
 5. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/5. 17.
 6. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/7. 18.
 7. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/9. 18.
 8. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/10. 18.
 9. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/12. 16.
 10. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/14. 17.
 11. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/16. 15.
 12. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/18. 18.
 13. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/20. 17.
 14. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/22. 23.
 15. Naše ladje na tujem, Razgledi, Ljubljana, 1999/24. 28.