TDK

Tudományos Diákkör

Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör célja és tevékenysége

Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör fő törekvése a tudományos munka ösztönzése, a tehetséges hallgatók felkarolása és az országos diákköri konferenciára történő felkészítése, ezért tevékenysége akörül összpontosul, hogy ülésein megvitatja az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készülő dolgozatokat. A felolvasóüléseken elhangzó – hallgatói, doktoranduszi, oktatói – hozzászólások hozzájárulhatnak a dolgozat tökéletesítéséhez, ily módon segítik a diák és konzulense munkáját. A TDK-munka kiváló alapul szolgálhat a későbbi tudományos kutatáshoz, jövőbeli publikációs tervek elkészítéséhez. Lehetőséget biztosít arra, hogy a dolgozat szerzőjének nevét szakmai körökben is megismerjék. A TDK-pályaművek szerzőinek és az országos konferencián eredményesen szereplő hallgatóknak a köréből kerülhet ki a doktoranduszutánpótlás is.

 

A TDK-pályamű, a szakdolgozat és más dolgozatok

A BA képzés keretében készülő szakdolgozat benevezhető az OTDK-ra, ha megfelel a felhívásokban szereplő előírásoknak. Az MA képzés keretében írott pályamű címében, tartalmában és terjedelmében ugyan nem egyezhet meg a szakdolgozattal, témájában azonban igen, amennyiben a TDK-dolgozat – a képzés ideje alatt – korábban folytatott kutatómunka eredménye.
A TDK-pályamunka lehet más, a tantervi kötelezettségen kívül – például az ELTE BTK HÖK Tudományos Ösztöndíj Pályázatára – írt dolgozat bővített változata.

 

Miért jó részt venni a TDK-munkában?

A TDK-dolgozat tanszéki ülésen történő bemutatása és a pályaművel az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel tudományos konferencián való részvételnek minősül. A tudományos diákköri pályamű elkészítését követően a tanszéki konferencián történő bemutatásért, valamint az OTDK-n elért helyezésért ÉS az azon való részvételért többletpontokat lehet kapni ösztöndíjak (pl.: a Köztársasági Ösztöndíj, ÚNKP) és pályázatok esetében. A dolgozat bemutatása az intézményi konferencián, majd ezt követően az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel magas szintű szakmai elismerés, amelyet a szakmai önéletrajzban is fel lehet tüntetni.

 

Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör múltja és jelene

Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör jelentős múltra tekint vissza. Vezetését a kezdetektől Király Gyula, majd a nyolcvanas években Kovács Árpád, 1993-tól 2008-ig Kroó Katalin látta el. 2008-ban Gyöngyösi Mária vette át a műhely vezetését, 2018-ban Zoltán Dominika.
Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör tagjainak az országos konferenciákon elért eredményei külön táblázatban találhatók..
2016 áprilisában műhelyünk bekapcsolódott a Nemzeti Tehetség Program egyik pályázatából megrendezett bölcsészkari TDK tanulmányi kirándulásba, amely Komárom és Leányfalu meglátogatásával és kulturális látnivalóinak megtekintésével, érdekes találkozókkal, valamint oktatói előadásokkal színesítette a kari TDK-életet.
 

Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör konferenciáira általában félévenként, a szorgalmi időszak végén kerül sor.
A konferencián való szereplés szándékát és dolgozatuk címét a hallgatók jelezzék Zoltán Dominikának (zoltan.dominika@btk.elte.hu).
Minden OTDK-val kapcsolatos információ az OTDT honlapján található meg (http://otdt.hu): a központi felhívás, a Humán Tudományi Szekció felhívása és a mellékletek. Nagyon fontos, hogy a nevezni szándékozó hallgatók ezeket áttanulmányozzák.

További információ: zoltan.dominika@btk.elte.hu

Az Orosz Irodalmi TDK konferenciák korábbi meghívói

2008. november 18. itt

2010. május 26. itt

2010. szeptember 8. itt

2010. november 15. itt

2012. december 5. itt

2014. december 4. itt

2016. május 6. itt

2016. december 9. itt

2018. június 1. itt

2018. december 14. itt

2020. december 11. itt

2022. május 24. itt

2022. december 14. itt