Tanszéki kiadványok

Tanszéki kiadványok

Opera SlavicaBudapestinensia – sorozat

 

LitteraeSlavicae

Térközök : horvát-magyar irodalomtörténeti tanulmányok / Lukács István. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2004.

Az emberiségkölteménytől a trükkregényig : irodalmi tanulmányok / Milosevits Péter. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2004.

A régi szerb irodalom története / StepanovićPredrag. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2005.

Közel s távol : szlovén-magyar irodalomtörténeti tanulmányok / Lukács István. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2005.

Szlovén irodalmi antológia : oktatási segédanyag. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007-.

Oddeseterca do hiperteksta : književne studije / Petar Milošević. Budimpešta :Univerzitet "LorandEtveš" Slavistička katedra, 2007.

Magyarország panaszától Szlávia panaszáig : irodalmi tanulmányok / Kiss Szemán Róbert. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007.

A passióhagyomány a horvát irodalomban / Lukács István. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2008.

Dans, juče, prekjuče : skice i eseji o našojknjiževnosti u Mađarskoj / Petar Milošević. Budimpešta :Univerzitet "LorandEtveš" Slavistička katedra, 2008.

Antologija hrvatskepoezije : oktatási segédanyag / szerk. Lukács István. Budapest : Balassi, [2009].

Bolgár irodalmi antológia : oktatási segédanyag / szerk. Dudás Mária, M. Pandur Julianna, HristoTrendafilov. Budapest : Balassi, [2009]-.

Cseh modernek és avantgárd költők / vál. és szerk. HeéVeronika ; összeáll., társszerk. Balázs Andrea. Budapest : Balassi, [2010]

Tanulmánykötet Milosevits Péter tiszteletére / szerk. Lukács István. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2015.

V labyrintu možností : dvánáct literárnĕvĕdných studií o próze Karla Čapka /  Janiec-Nyitrai Agnieszka. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2016. 

Ars translationis: Статьи по истории, анализу и преподаванию перевода / Lebovics Viktória. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2018.

Wokół polskiej i węgierskiej literatury epoki renesansu / Várnai, Dorota. udapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019.

 Átváltozások = Preobraženja. / Šimić, Antun Branko és Lukács, István.  Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2020.

Szentek, szövegek, vallási kapcsolatok - bolgár-magyar összehasonlító folklorisztikai tanulmányok / Menyhárt Krisztina, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2021.

A cseh reformkor : A nemzeti újjászületés irodalmi alakváltozatai / Berkes Tamás. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2022. 

 

LinguaeSlavicae

Kis szláv lexikográfia / szerk. Nyomárkay István és Vig István. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2004.

Nyelveink múltja és jelene / Nyomárkay István. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2004.

Dynamikajazyka Slovákov v Maďarsku : štúdie / Mária Žiláková. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2004.

A bulgarisztikama : eredmények és távlatok / szerk. Dudás Mária. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007.

Rövid horvát és szerb nyelvtörténet / Nyomárkay István. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007.

Horvát nyelvtan / Vig István. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2008.

Szláv Pokol Pesten : Ján Kollár munkássága 1819 és 1849 között / Kiss Szemán Róbert Budapest : Balassi, cop. 2010.

Prekmuriana : fejezetek a szlovén nyelv történetéből / Marko Jesenšek. Budapest : Balassi, cop. 2010.

"Szeretettel hallgassátok, amit majd énekelek… : A cérnakönyv mint családi relikvia = Poslyšte mile, co chci spívati… : Produkty jarmočnej tlače -zbierka pút'ových piesní ako rodinná / Mária Žiláková. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2016.

Jezička kompetencija i savremeno društvo / Urkom Aleksander. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2017.

Koneszki Blazse. A macedón nyelvről. Valogatott Zlatko Panzov, fordította Czinege-Panzova Annamária,  Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz, 2021.

Dudás, Mária. Magyar-bolgár kontrasztív nyelvi világkép. Összevető frazeológiai elemzések.  Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz, 2022.

Srpsko–Mađarska Leksikografija (Kategorizacija - Ogledi - Terminologija) / Urkom, Aleksander.  Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz, 2022.

 

SymposiaSlavica

A cseh szak 50 éve, 1955-2005 : a 2005. november 14-15-én megtartott jubileumi konferencia anyaga / szerk. Heé Veronika és Oleg Fedoszov. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2007.

Aktuálne problémy slovakistiky / red. Mária Žiláková. Budapest : ELTE BTK Szláv Filológiai Tansz., 2007.

Jazykovedné dielo Sama Czambela / red. Mária Žiláková. Budapest : Balassi, cop. 2010.

Slovenistika 10 / red. Lukácsné Bajzek Mária. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2017.

Nexus linguarum : köszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére / red. Lukács István. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2017.

Szláv kultúrák, irodalmak és nyelvek : tanulmánykötet / red. Urkom Aleksander. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2017.

Velencétől Dubrovnikig : Köszöntő kötet Vig István tiszteletére / red. Dudás Mária, Dudás Előd. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2018.

Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben : tanulmánykötet / red. István Anna. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2018.

Humor és sport a szláv kultúrákban : Köszöntő kötet a 60 éves Lukács István tiszteletére / red. Kiss Szemán Róbert.  Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019. 

Király Péter 100 : Tanulmánykötet Király Péter tiszteletére I., II. / red. Császári Éva, Mária Imrichová. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019. 

Fejezetek a szláv nyelvtudományból és kultúrából / red Dudás Mária, Menyhárt Krisztina. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019.

Nomadi margine : Međunarodni znanstveni skup : Budimpešta, 24. ožujak 2010. / red. Lukács István, Dudás Előd, Mann Jolán. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019.

Arcana linguarum : Köszöntő kötet a 80 éves Bańczerowski Janusz professzor tiszteletére / szerk. Pátrovics Péter. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2021. 

Krleža i intermedijalnost / szerk. Lukács István. Budapest: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2022. 

 

DidacticaSlavica

Szerb gyakorlati fonetika : oktatási segédanyag / Urkom Aleksander. Budapest : Balassi, cop. 2009.

2018.01.27.