Szerb szak

Szerb szak

Szerb szak

RÖVID LEÍRÁS A SZAK TÖRTÉNETÉRŐL

 

1992-ben a Szláv Filológiai Tanszéken önálló „Szerb szak” alakul. A budapesti szlavisztika több mint százötven éves fennállása során, a szerb nyelv már a kezdetektől az oktatók tudományos és szakmai érdeklődésének tárgya, a nyelvet folyamatosan oktatták.

Ismert tény, hogy már 1866-ban Ferencz József, az akkori Szláv Tanszék tanszékvezetője, Szerb elméleti és gyakorlati grammatika szemináriumot tartott. Az 1899/1900. tanév őszi szemeszterében meghirdetett tantárgyaknál a „Szerb grammatika kezdőknek” című tantárgy is szerepel, oktatója Asbóth Oszkár. Hadrovics László 1944/45. tanévben két szemeszteren keresztül „Vuk Karadžić és korszaka“ című tantárgyat oktat. Az ötvenes években a következő szemináriumokat tartotta: Szerb leíró nyelvtan, Szerb nyelvgyakorlat, Szerb történeti grammatika. A XX. század hetvenes éveiben Nyomárkay István akadémikus kezdte egyetemi karrierjét. Munkásságának nagy része horvát és szerb nyelvi problematikával kapcsolatos. A XX. század 90-es éveiben a szakon Predrag Stepanović nyelvész, nyelvjárás-kutató és Milosevits Péter irodalmár tanít.

Jelenleg a szerb szak munkáját három fiatalabb oktató segíti, Urkom Aleksander nyelvész, Jakovljević Dragan irodalomtörténész és Suput Andrea anyanyelvi lektor. A budapesti szerb szakot a régióban az egyik legaktívabb szerb nyelvi műhelyként tartják számon. A szakon rendszeresek a vendégoktatók által tartott előadások. A budapesti szerb szak oktatói rendszeresen megjelennek külföldi rangos tudományos eseményeken, konferenciákon. A szerb szak oktatói folyamatosan fejlesztik magukat, rendszeresen publikálnak és rangos tudományos rendezvényeket szerveznek. A hallgatósággal évente kétszer Szerbiába látogatnak, ahol fontosabb tudományos és kulturális helyszíneket látogatnak. 

A szak oktatóinak jellemző kutatási területei: identitás-kutatás, lexikográfia, szociolingvisztika, frazeológia, magyarországi szerbek kultúrája, történelme és nyelve, magyarországi szerbek irodalma, modern szerb irodalom, stb.

A szak oktatói számos projektben is részt vesznek, külön kiemelendő az on-line „magyar–szerb nagyszótár” szerkesztése, amely során közel 70.000 szócikk készült el.

 

KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ

A Szláv Filológiai Tanszéken belül működő szerb szak a következőket kínálja a hallgatóinak:

  • magas szintű szakmai oktatás „hallgatóbarát” légkörben 
  • az EU egész területén elismert és akkreditált oklevél
  • a hazai és a nemzetközi tudományos életben elismert oktatók
  • szerb és magyar nyelvű órák és előadások
  • átfogó akadémiai áttekintés a szerb irodalomról, nyelvészetről, történelemről és kultúráról

 

Tanulmányi szintek:

  • Szlavisztika alapképzési szak, szerb szakirány (BA)
  • Szlavisztika alapképzési szak, szerb nemzetiségi szakirány (BA)
  • Szerb nyelv és irodalom mesterképzési szak (MA) 
  • Osztatlan tanárképzes
  • PhD képzés - szláv nyelvtudomány (Irodalomtudományi és Nyelvtudományi doktori iskola)

 

 

 

 

 

 

.