Rólunk

Rólunk

Az Ukrán Filológiai Tanszék az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének egyik tanszéke a Szláv Filológiai Tanszék, Lengyel Filológiai Tanszék és az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék mellett. Intézetünk az egyetlen olyan szlavisztikai oktatási központ és tudományos műhely Európában, amely a szorb kivételével minden szláv nyelv és irodalom oktatásával és kutatásával foglalkozik.

Egy kis történelem:

A szláv nyelvek oktatása az ELTÉ-n 1849-ben kezdődött, amikor „Ferenc Józsefet „helyettesi” minőségben megbízták a szláv nyelvészet és irodalom előadásával.” (Kiss József Mihály - Szögi László - Varga Julia: „Fejezetek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem történetéből 20”).

A Bölcsészettudományi Karon az ukrán (rutén) filológiai képzés kezdetei Bonkáló Sándor nevéhez köthetők. Az egyetemi levéltárban található dokumentumok alapján Bonkáló Sándor esetében egy a korabeli politikai játszmák kereszttűzében valóban tragikusnak mondható egyetemi oktatói pálya körvonalai sejlenek fel. 1919 márciusában Bonkáló Sándort a rutén nyelv és irodalom nyilvános rendes tanárává nevezték ki, így megalakult a Rutén nyelv- és irodalom tanszék. A fennmaradt tanrendekből kiderül, hogy Bonkáló rutén nyelvet, nyelvészetet és irodalmat is tanított. Sajnos mindez nem tartott soká. 1924-ben a Kar eldöntötte a „ruténnyelvi és irodalmi tanszék beszüntetését és Bonkáló Sándor ny. r. tanár B-listára helyezését”, más szóval nyugdíjaztatását. Csak 1945 november 1-jén folytathatta munkáját az ukrán nyelv és irodalom tanszék professzoraként. Ekkor azonban ismeretlen besúgó azzal vádolta meg, hogy lekicsinylően beszélt az orosz irodalomról. Ezért állásából 1946 novemberétől ismét felfüggesztették, majd végleg nyugdíjazták.

Végül az ukrán szakot az Orosz Filológiai Tanszéken belül 1961-ben indították és azóta minden évben meghirdetik. Majd miután Ukrajna 1991. augusztus 24-én kikiáltotta függetlenségét, és az érdeklődés az ukrainisztika iránt hazánkban is megélénkült, 2002 szeptemberében megalakult az Ukrán Filológiai Tanszék.

                Az Ukrán Filológiai Tanszéken BA (szlavisztika alapszakon ukrán szakirány) major és minor képzési formában, MA (ukrán nyelv és irodalom mesterképzési szak) szintű képzés folyik, valamint PhD fokozat megszerzésére is lehetőség van az Irodalomtudományi, ill. a Nyelvtudományi Doktori Iskola programjaiban az ukrán nyelvészet, irodalom és kultúra témaköréből. Az Ukrán Filológiai Tanszék akkreditálta az osztatlan tanárképzés keretén belül az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára szakot is.

                A Szláv és Balti Filológiai Intézet az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékével együttműködve hirdeti a Szakfordító és tolmács (szláv és balti nyelvek) szakirányú továbbképzési szakot: a két féléves képzésben bármely képzési területen szerzett mesterfokozattal (MA, MSC) és felsőfokú nyelvtudással rendelkezők vehetnek részt többek között ukrán nyelven.

                Az Ukrán Filológiai Tanszék mindent megtesz annak érdekében, hogy a fenti képzéseket magas színvonalon ellássa, lehetőségeihez mérten korszerűsítse képzési programját, ill. fokozza tananyag-fejlesztési tevékenységét.

                A Tanszék munkatársai oktatói munkájukon kívül nagy figyelmet szentelnek a tehetséggondozásnak és a potenciális utánpótlás kinevelésének. Hallgatóink aktívan bekapcsolódhatnak a tudományos életbe: tudományos konferenciákon, szemináriumokon, alkotóműhelyekben és nyári táborokban vehetnek részt, tudományos (akár külföldi) ösztöndíjakat nyerhetnek el. Mindez sikeres felkészülést jelenthet egy oktatói/kutatói életpályára. A bölcsészkari diploma, így az ukrán szakos diploma is számos lehetőséget kínál a munkaerőpiacon. A volt ukrán szakos hallgatók között vannak diplomaták, egyetemi oktatók, és az üzleti életben, a médiában és a közigazgatásban is sokan megtalálták számításukat. Ukrán szakon végzett, például, Körner Gábor, József Attila-díjas műfordító, aki számos kortárs ukrán szerző művét fordította magyar nyelvre, ill. Forgács Balázs, akit nemrég az Esztergomi Bazilikában Erdő Péter bíboros, prímás áldozópappá szentelt. Balázs egyébként tanulmányai során önszorgalomból egy XIX sz. ukrán kisregényt is lefordított magyar nyelvre.

Az Ukrán filológiai Tanszék munkatársai oktató munkájuk mellett sok időt és energiát szentelnek a tudományos munkának és a kutatásnak. A szerény létszámhoz képest a tanszék oktatóinak tudományos tevékenysége a Szláv és Balti Filológiai Intézeten belül komoly súlyt képvisel. Az oktatók hazai és a nemzetközi konferenciák és kongresszusok rendszeres részvevői. Ezt támasztja alá a számos, hazai, illetve külföldi szakfolyóiratokban és konferencia-kiadványokban rendszeresen megjelenő publikáció is. A tanszék oktatóinak kutatási területeihez tartoznak a szláv–magyar nyelvi és művelődési kapcsolatok, szláv akcentológia, ukrán dialektológia, ukrán és összehasonlító frazeológia, ukrán irodalom, az irodalmi névtan, ukrán kultúra, tolmácsolás, fordítás, műfordítás-elemzés, az ukrán, mint idegen nyelv oktatása.

                Az Ukrán filológiai Tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Minden kollégánk széleskörű szakmai együttműködést folytat hazai és külföldi kollégáival. Tanszékünket sok éves szakmai együttműködés köti össze többek között a kijevi, csernovici, zsitomiri, lembergi, ungvári és beregszászi, továbbá a bécsi, az újvidéki, az eperjesi, a belgrádi, a greifswaldi, a varsói, a krakkói, valamint a pozsonyi ukrainisztikai, ruszinisztikai, ruszisztikai és szlavisztikai központokkal.   

                Kinek ajánljuk az ukrán szakot?

                Ajánljuk mindenkinek, aki egy 386 éves hagyományokra épülő oktatási intézményben, az ország egyik vezető egyetemén szeretne tanulni. Ajánljuk mindenkinek, aki olyan tudásra vágyik, amilyennel országunkban nem sokan rendelkeznek, vagyis azoknak, akiket érdekel az ukrán nyelv, irodalom és kultúra. És azoknak, akik az ELTE bölcsészkari egyetemi polgárok népes, összetartó, életvidám táborához szeretnének tartozni. Ajánljuk azoknak, akik maradandó élményeket akarnak szerezni egyetemi éveik során, mert itt életre szóló barátságok és szakmai kapcsolatok születnek. S mindezt egy kicsi, családias hangulatú tanszéken, ahol minden hallgatóval szinte személyre szabottan foglalkozunk.

Az Ukrán Filológiai Tanszék oktatói

2022.01.24.