PROF. DR. HAB. BAŃCZEROWSKI JANUSZ PROFESSOR EMERITUS

Prof. dr. hab. Bańczerowski Janusz, egyetemi tanár, professor emeritus

2018.01.04.
Prof. dr. hab. Bańczerowski Janusz, egyetemi tanár, professor emeritus

Elérhetőség
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, I. em. 109. terem 
Telefon: 485-5211; 485-5200 / 5144
e-mail: banczerowski.janusz@btk.elte.hu

Publikációk letöltése a Magyar Tudományos Művek Tárából: https://www.mtmt.hu/ 
Keresés a MTMT adatbázisban: Bańczerowski Janusz

Életrajzi adatok
Született: Lengyelország, Ożarów, 1941. 01. 02.
Tudományos fokozat
 • 1970 - a nyelvtudomány kandidátusa,
 • 1989 - a nyelvtudomány doktora (az MTA doktora)
Munkakör
tanszékvezető egyetemi tanár, Szláv és Balti Filológiai Intézet Lengyel Filológiai Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail:bjanusz@ludens.elte.hu
Oktatási tevékenység
 • 1970-1989 lengyel nyelvtanfoyamokat vezetett a budapesti Lengyel Intézetben;
 • 1982-től az ELTE Lengyel Filológiai Tanszékén előadásokat tart A mai lengyel nyelv rendszere (fonetika, fonológia, szóképzés, alaktan, szintaxis, szövegelmélet) c. tantárgyból; 1983-tól az ELTE Lengyel Filológiai Tanszékén szakszemináriumokat vezet a magyar-lengyel kontrasztív vizsgálatok és a lengyel grammatika, szemantika és pragmatika témaköréből;
 • 1999-tól az ELTE Lengyel Filológiai Tanszékén szakszemináriumokat vezet a kognitív szemantika, valamint a transzlatorika c. tantárgyból;
 • 1993-tól előadásokat tart a Szláv és Magyar Nyelvészeti Doktori Iskola doktoranduszainak is Általános és elméleti nyelvészet, a világ nyelvi képének az elmélete, kognitív nyelvészet, valamint a Lengyel-magyar kontrasztív kutatások c. tantárgyakból.
Szakmai tevékenység
 • 1966-1969 - A Poznani Ádám Mickiewicz Tudományegyetem
 • Alkalmazott Nyelvészeti Intézete, tanársegéd, doktorandusz
 • 1969 - az MTA Számítástechnikai Központja, tudományos munkatárs
 • 1970-1982 - az MTA Nyelvtudományi Intézete, tudományos főmunkatárs
 • 1983-1990 ELTE, Lengyel Filológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens
 • 1990- től ELTE, Lengyel Filológiai Tanszék, tanszékvezető egyetemi tanár
 • 2000- től Széchenyi Professzor.

A Varsói Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara dékánjának felkérésére professzori pályázatokat bírált el. Az MTA Doktori Tanácsa felkérésére az utóbbi néhány évben több mint tízszer vett részt opponensként, illetve bíráló bizottsági tagként kandidátusi és akadémiai doktori disszertációk elbírálásában, valamint több ízben alkalmi bizottságok munkájában is közreműködött. Az egyetemi doktori szigorlatokon több esetben ellátta az elnöki teendőket. A Magyar Akkreditációs Bizottság számára több alkalommal bírált el szakindítási kérelmeket, valamint egyetemi tanári pályázatokat. OTKA pályázatokról több alkalommal bírálatot készített. Az ELTE BTK Habilitációs Bizottsága felkérésére több alkalommal szakvéleményt készített a jelöltek tudományos habitusáról, valamint részt vett a Szakmai Bíráló Bizottságban mint elnök, illetve mint tag. A JATE BTK Doktori Tanácsa részére is írt szakvélemenyt, illetve tagként szerepelt a Doktori Bíráló Bizottságban. Több esetben véleményezte a bölcsészdoktori fokozat PhD-vé történő átminősítésével kapcsolatos kérelmeket. 1978-1998 között nyolc nemzetközi polonisztikai tudományos konferenciát szervezett. Szerkesztésében e konferenciák anyaga kiadvány formájában is megjelent. Magyar részről részt vesz a Kárpát nyelvatlasz nemzetközi együttműködés keretében több éve folyó munkáiban. A Kárpát nyelvatlasz VI. kötetének szerkesztésében és kiadásában is közreműködött. A Varsói Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Intézetével együttműködve részt vesz a Lengyel-magyar kontrasztív kutatások közös kutatási téma munkálataiban. Részt vesz a Université Nancy 2 és a Varsói Tudományegyetem közötti együttműködésben készült Dictionnaire des notions politiques et sociales des pays d'Europe munkálataiban is.

Tagságok
tagja: az ELTE, BTK Professzori Tanácsa elnökségének (1991-1996); "Studia Slavica" Academiae Scientiarum Hungaricae Szerkesztő Bizottságának (1994- ); Studia Slavica Savariensia Szerkesztő Bizottságának (2001-); a "Pro Philologia Slavica et Baltica in Hungaria" Kuratóriumának (1996- ); az ITK Állami Nyelvvizsga Bizottságának (1984-1997); a Magyar Nyelvtudományi Társaság Választmányának (1996- ); a Kárpát nyelvatlasz Nemzetközi Szerkesztő Bizottságának; a Magyarországi Lengyel Kisebbség Alkotó Fórumának; az ELTE Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsának (1999- ), valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának (1999-2002); az Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia Bizottsága Bölcsész Szakbizottságának (1999-); a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának (1999- ); a Magyarországi Szlavisták Szövetsége Elnökségének (1999- ); a Magyarországi Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesülete Országos Elnökségének (1999- ). A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja (1996- ). 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének tagja. 2001-től a Polish Society of Arts and Sciences Abroad (London) tudományos társaság tagja. A Modern Filológiai Társaság elnökhelyettese (2001-), valamint a Modern Filológiai Társaság Nyelvpolitikai Szekciójának az elnöke (2001-). A Studia Philologica in Hungaria sorozat szerkesztője (2001- ). 2002-től az ELTE Bölcsészettudományi Kar Etikai Bizottságának elnöke.
Elismerések
négy lengyel miniszteri diploma (1976, 1986, 1991, 1998); A lengyel kultúra magyarországi terjesztéséért (1978); A Lengyelország Újjászületése érdemrendjének Tiszti Keresztje (1994); "Fran Miklošič " érdemérem (1997); a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola érme (1998); a Krakkói Jagelló Tudományegyetem érdemérme (1998); a Lengyel Kormány Tudományos Kutatások Bizottságának elismerő diplomája (1998); az Eötvös Loránd Tudományegyetem "Pro Universitate" érdemérme (1999); a Lengyel (Történelmi (1773)) Nemzeti Oktatási Bizottság érdemérme (1999); A Lengyel Köztársaság lengyel - magyar egyesületei federációjának "Lengyel - magyar barátság ezer éve" érdemérme (1999).