Hallgatóknak

Pályázatok hallgatóknak

Kiírásra került a 2019/20 tavaszi félévre az Erasmus+ hallgatói pótpályázat. A kari felhívás honlapunkon olvasható.
A hallgatók szeptember 9-től 30-ig tudják elkészíteni és leadni pályázatukat a tanszéki/intézeti koordinátoroknál.
A központi kiírás szerint a pályázás a Neptunban történik, ám a BTK-n ez egyelőre nem kivitelezhető, így a kari kiírás szerint a hallgatókat arra kérjük, hogy papír alapon is nyújtsák be az anyagaikat a tanszékeknek, intézeteknek.