Kutatás

Kutatás

Kutatás

                Az Ukrán filológiai Tanszék munkatársai oktató munkájuk mellett sok időt és energiát szentelnek a tudományos munkának és a kutatásnak. A szerény létszámhoz képest a tanszék oktatóinak tudományos tevékenysége a Szláv intézeten belül komoly súlyt képvisel. Az oktatók hazai és a nemzetközi ukrainisztikai konferenciák és kongresszusok rendszeres részvevői. Ezt támasztja alá a számos hazai, illetve a külföldi szakfolyóiratban és konferencia-kiadványban rendszeresen megjelenő publikáció is. Figyelembe véve azt a tényt, hogy a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételhez nem, vagy csak alig kapunk támogatást, komoly eredménynek mondható a tanszék 4 oktatójára eső 23 konferencia részvétel 2014-ben, amit az alábbi táblázat részletez:

Konferencia címe, rendező intézmény

Helyszín, dátum

Részt vevő oktatók
 száma

Hodinka Antal akadémikus születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferencia
Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Egyesület

Budapest
2014. február 8.

2 fő

„Римские Кирилло-Мефодиевские Чтения 4.”,
Центр междисциплинарных исследований славянской книжности Института славяноведения РАН 
Кафедра славянских языков и культур факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета М.В. Ломоносова

Róma-Bari
2014. február 17-22.

3 fő

«Актуальные вопросы русской филологии: теория, методика, перевод»,
Министерство образования и науки Украины
Киевский национальный лингвистический университет
Институт языковедения им. А.А. Потебни НАН Украины
Институт высшего образования НАПН Украины
ELTE BTK Szláv Intézet
Кафедра русской филологии факультета славянской филологии КНЛУ

Kijev,
2014. április 10-11.

3 fő

Jubileumi (V.) Tanévzáró Konferencia, ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Budapest
2014. május 8.

2 fő

Szlavisták párbeszéde a XXI. század elején”, Kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem, Szláv nyelvek és irodalmak Intézete

Kolozsvár,
2014. május 22-24.

3 fő

"Szláv vizualitás", ELTE BTK Szláv Intézet

Budapest,
2014. szeptember 24.

1 fő

Nyelvi örökség és interdiszciplinaritás. Közelítések a Kárpát-medence 11. századi nyelvi-etnikai összetételének kérdéséhez,
Debreceni Egyetem BTK

Debrecen,
2014. október 9.

1 fő

Lermontov-konferencia, ELTE BTK, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Budapest,
2014. október 10-11.

1 fő

VII. Ukranisztikai Konferencia. Szegedi Tudományegyetem

Szeged,
2014. október 10.

4 fő

Славянская диалектная лексикография, Институт лингвистических исследований Российской Академии наук

Szentpétervár,
2014. október 20–25.

1 fő

Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht “ – V. Institut für Slavische Philoloige, Ludwig-Maximilians-Universität

München,
2014. október 30.- november 2.

1 fő

Миграция людей, текстов, слов в конфессиональной и секулярной культуре, Кафедра русской филологии Вильнюского университета, Центр междисциплинарных исследований славянской книжности Института славяноведения РАН, Кафедра славянский языков и культур Факультета иностранный языков и регионоведения МНУ им. М.В. Ломоносова

Vilnius, 2014. november 3–6.

1 fő

Az Ukrán Filológiai Tanszék a nemzetközi tudományos kapcsolatokban hazánkat több szervezetben képviseli, itt dolgozik a Magyar Ukrainisták Egyesületének elnöke, aki egyben az Ukrainisták Nemzetközi Egyesülete Választmányának is tagja, valamint a hazai fehérorosz tanulmányokat is a tanszék egy másik oktatója képviseli az Alborutenisták Nemzetközi Egyesületének Választmányában. 
Az Ukrán Filológiai Tanszék minden oktatója részt vesz a Bölcsészettudományi Kar nagyszabású TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007   ,,Országos Koordinációval a Pedagógusképzés Megújításáért” című   pályázat keretében az Idegen nyelvek műveltségi területen megvalósuló feladatok elvégzésében.
A tanszék oktatóinak kutatási területei: szláv–magyar nyelvi és művelődési kapcsolatok, interszláv nyelvi kapcsolatok, szláv akcentológia, ukrán dialektológia, ukrán és összehasonlító frazeológia, ukrán irodalmi névtan, ruszin nyelvtörténet, tolmácsolás, fordítás, műfordítás elemzés, az ukrán, mint idegen nyelv oktatása.

                Kapcsolatok

                A Tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Minden kollégánk széleskörű szakmai kapcsolatokat tart fenn hazai és külföldi kollégáival.
Az Ukrán Filológiai Tanszék a hallgatói és oktatói mobilitás terén Erasmus szerződést kötött 2009-ben a krakkói Jagellói Egyetem Keleti Szláv Filológiai Intézetével, 2010-ben a Jagellói Egyetem Nemzetközi és Politikai Tudományok Karán működő Ukainisztikai Tanszékkel és 2011-ben a Varsói Egyetem Ukrainisztikai Tanszékével. Tanszékünk ez alatt az idő alatt több mint 20 hallgatót és 8 oktatót fogadott a krakkói és varsói egyetemről. Az ELTE ukrán szakos hallgatói (7 fő) és tanszékünk oktatói (2 fő) is kihasználták az Erasmus program adta lehetőségeket.
Tanszékünket több éves szakmai együttműködés köti össze a kijevi, zsitomiri, lembergi, ungvári és beregszászi, továbbá a bécsi, az újvidéki, az eperjesi, a greifswaldi, valamint a pozsonyi ukrainisztikai, ruszinisztikai, ruszisztikai és szlavisztikai központokkal. 
Ezen kívül tanszékünk oktatói 2013-ban (2 fő) és 2014-ben (1 fő) a kazahsztáni Pavlodari S. Torajgirov nevét viselő Állami Egyetem meghívására vendégtanári kiküldetésnek tettel eleget, melynek során 60 órás kurzusokat tanítottak.
Az Ukrán Filológiai Tanszék oktatói nyaranta ellátogatnak Beregszászra és előadást tartanak a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által a kárpátaljai ukrán nyelv és irodalom szakos tanárok számára szervezett továbbképzéseken.
Az Ukrán Filológiai Tanszék továbbra is ápolni szeretné már meglévő szakmai kapcsolatait, de az együttműködések bővítésére is törekszik. Szándékunkban áll a közeljövőben megvalósuló Erasmus+ program keretén belül felvenni a kapcsolatot a Jurij Fegykovics nevét viselő Csernovici Nemzeti Egyetemmel, a Belgrádi Egyetem Szláv Tanszékével, valamint a Torontói Egyetem Ukrán Tanszékével.

                Egyéb

                Nagy örömünkre szolgál, hogy nem utolsó sorban az Ukrán Filológiai Tanszék kezdeményezésére, a tanszék oktatóinak hathatós és számottevő hozzájárulásának köszönhetőn az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ az Origó kétnyelvű nyelvvizsgák között újra akkreditáltatta az alap-, közép- és felsőfokú ukrán nyelvvizsgát, ill. elindította az alap-, közép- és felsőfokú ruszin nyelvvizsgát. 

 

2018.01.08.