Képzések

Képzések

Az Ukrán Filológiai Tanszéken BA (szlavisztika alapszakon ukrán szakirány), MA (ukrán nyelv és irodalom mesterképzési szak) szintű képzés folyik, valamint PhD fokozat megszerzésére is lehetőség van az Irodalomtudományi Doktori Iskola és a Nyelvtudományi Doktori Iskola programjaiban az ukrán és ruszin nyelvészet, irodalom és kultúra témaköréből. 
Mivel a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Tanszékét megszüntették, Magyarországon az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kívül hasonló képzési lehetőségeket csak a Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézetének Szláv Filológiai Tanszéke kínál. 
Egyetemünkön a hallgatók BA szinten major és minor (ukrán diszciplináris és minor tanári) képzési formát is választhatnak. Az Ukrán Filológiai Tanszék is akkreditálta az osztatlan tanárképzés keretén belül az ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára szakot, ahol a 11 féléves képzés általános iskolai tanári szakképzettséget, míg a 12 féléves képzés középiskolai tanári szakképzettséget nyújt.
Országos szinten hiányt pótló kezdeményezése volt három évvel ezelőtt a Szláv és Balti Filológiai Intézetnek az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékével együttműködve a Szakfordító és tolmács (szláv és balti nyelvek) szakirányú továbbképzési szak meghirdetése, amelyben a két féléves képzésben bármely képzési területen szerzett mesterfokozattal (MA, MSC) és felsőfokú nyelvtudással rendelkezők vehetnek részt. A szakirányú továbbképzés célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. Eddig orosz (4 fő) és szerb (2 fő) fordítók és tolmácsok kaptak ilyen képesítést. A szakirányú továbbképzés koordinátori feladatait az Ukrán Filológiai Tanszék oktatója, Dr. Lebovics Viktória látja el.
Az Ukrán Filológiai Tanszék az ukrán szak gondozása mellett figyelmet fordít a ruszin kultúra ápolására is. Tanszékünk lektorának Lyavinecz Mariannának kutatási témái közé tartozik a ruszin nyelv és irodalom, valamint a ruszin irodalmi nyelv története.  Ennek köszönhetően Lyavinecz Marianna ruszin témájú speciális kollégiumokat, ill. a ruszint, mint második szláv nyelvet is oktatja a Szláv Intézet érdeklődő hallgatóinak.
Az Ukrán Filológiai Tanszék a továbbiakban is megtesz mindent annak érdekében, hogy a fenti képzéseket magas színvonalon ellássa, lehetőségeihez mérten korszerűsítse képzési programját, ill. fokozza tananyag-fejlesztési tevékenységét.

Course List forIncoming Exchange Students