Dr. Zoltán Dominika

Dr. Zoltán Dominika, egyetemi tanársegéd

2019.02.02.
Dr. Zoltán Dominika, egyetemi tanársegéd

Elérhetőség
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 6.
Telefon: 411 6700 / 5389
E-mail: zoltan.dominika@btk.elte.hu
Publikációk letöltése a Magyar Tudományos Művek Tárából: https://www.mtmt.hu/
Keresés az adatbázisban: Zoltán Dominika

fogadóóra: 2022/2023/ősz: kedd 10:30-12:30 D/6

Életrajzi adatok

Tanulmányok:

2006–2009   ELTE–BTK, BA-képzés: Magyar nyelv és irodalom alapszak, Orosz minor;
2009–2013   ELTE–PPK, MA-képzés: Magyar-orosz tanári MA;
2013–2016   ELTE–BTK, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Orosz irodalom és irodalomkutatás – Összehasonlító tanulmányok doktori program,
témavezető: Dr. Kroó Katalin, DSc.
2021           doktori fokozat

 

Munkakör

egyetemi tanársegéd, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Munkáltató szervezeti egység

ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék

 

Oktatott tárgyak

  • Orosz nyelvgyakorlatok (BA, minor - I. évf.);
  • Orosz irodalom magyar és világirodalmi kitekintésben;
  • Orosz irodalom a XIX. század első felében; + specializáció;
  • Orosz irodalom a XIX. század második felében; +specializáció;
  • A századforduló és az avantgárd korának orosz irodalma;
  • Orosz irodalom az avantgárdtól napjainkig;
  • Az orosz irodalomtudomány alapjai;
  • Orosz irodalomtudományi szövegek olvasása

Tudományos érdeklődés

XIX. századi orosz irodalom, irodalomelmélet, A.P. Csehov művészete