DR. VÁRNAI DOROTA, EGYETEMI ADJUNKTUS

DR. Várnai Dorota, egyetemi adjunktus

2018.01.04.
DR. Várnai Dorota, egyetemi adjunktus

Elérhetőség
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, I. em. 109. terem
Telefon: 411 6700 

e-mail: varnai.dorota@btk.elte.hu 

Publikációk letöltése a Magyar Tudományos Művek Tárából: https://www.mtmt.hu/
Keresés az adatbázisban: Várnai Dorota

Szakdolgozat témák a lengyel szakos hallgatóknak
A megadott témák csak példaértékűek. A hallgató minden esetben megbeszélheti az oktatóval a témaválasztást.

 • Miłość w literaturze polskiej
 • Postać kobiety w literaturze polskiej
 • Kobieta w polskiej literaturze współczesnej
 • Ballada jako specyficzny gatunek romantyzmu polskiego i węgierskiego
 • Literatura fantasy
 • Tematyka komparatystyczna w zakresie literatury polskiej i węgierskiej
 • Obraz Boga w literaturze poszczególnych epok literackich

Hasznos linkek
Szláv civilizáció – ezen belül Lengyel irodalom
http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/irodalom/sla_141/sla_141.shtml

Életrajzi adatok
 • Született: Lengyelország, Tarnów, 1961.06.27.
 • Iskolai végzettség: 1982-1987: ELTE - magyar nyelv és irodalom szak, 1983-1987: ELTE - lengyel szak
Tudományos fokozat
PhD (2001)
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Lengyel Filológiai Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék
 
Oktatási tevékenység
 • nyelvgyakorlatok
 • több éven keresztül nyelvészeti szemináriumok
 • szakszemináriumok (fordítás alapkérdései, lengyel kultúra kérdései)
 • előadásokat és hozzájuk kapcsolódó szemináriumok: országismeretből, lengyel irodalomtörténetből (középkor, reneszánsz, barokk, felvilágosodás, romantika)
 • 2001-től az ELTE Szlavisztikai Doktori Iskolájának tagja
 • 2003-tól a Debreceni Egyetem Irodalomtudományi Iskolájának tagja
Tudományos tevékenység

1987-től a tanszék munkatársaival együtt több nemzetközi polonisztikai tudományos konferencia szervezésében vett részt, közreműködött e konferenciák anyagának kiadvány formájában történő szerkesztésében. Előadásokat tartott több hazai és lengyelországi tudományos konferencián.

 • Az egyetemközi egyezmény keretében többször utazott Lengyelországba (Varsói Tudományegyetem, krakkói Jagelló Egyetem). A Varsói Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetében és Magyar Filológiai Tanszékén több alkalommal is előadásokat tartott. Ezekkel az intézményekkel együttműködve részt vesz a Lengyel-magyar kontrasztív kutatások közös kutatási téma munkálataiban is.
 • A Lengyel Filológiai Tanszék több munkatársával közreműködött a Nyelvi követelmény- és vizsgarendszer kidolgozásában, és társszerkesztőként vett részt az anyagainak szerkesztésében.
 • 1998. novemberében a Lengyel Filológiai Tanszék 20 éves fennállásának alkalmából rendezett tudományos konferencián a lengyel kormány mellett működő Tudományos Bizottság által kiállított Elismerő oklevelet vett át a lengyel történelem és kultúra ismereteinek terjesztésében végzett munkájáért.
 • Az Állami Nyelvvizsga Bizottság tagjaként a lengyel állami nyelvvizsga anyagát készítette el az Országos Akkreditációs Bizottság számára.

Tagság

 • Magyarországi Szlavisták Szövetsége
 • ITK Állami Nyelvvizsga Bizottsága
Publikációk
 • Magyar jövevényszavak a lengyel nyelvben - néhány megjegyzés. In: A lengyel nyelv és irodalom magyarországi kutatásairól 1985. március 19-20. között tartott tudományos konferencia anyaga. 4. kötet. Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ, Budapest 1986.
 • Kilka uwag dotyczących kontrastywnych badań realiów kulturowych w języku węgierskim i polskim. In: POLONO-HUNGARICA 6. kötet. ELTE, Lengyel Filológiai Tanszék, Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ, Budapest 1992.
 • Sobieski János és a magyarok viszonya korabeli levelezés és követi jelentések alapján. In: POLONO-HUNGARICA 7. kötet. ELTE, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 1995.
 • "Mądrej głowie dość dwie słowie" - kilka słów o znaczeniu i frazeologii wyrazu głowa. In: HUNGARO-SLAVICA 1997. Studia in honorem Stephani Nyomárkay. ELTE Szláv Tanszékcsoportja. Budapest 1997.
 • Józef Bubak, Księga naszych imion. Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków 1993. In: Magyar Nyelvőr 1998, 4. 502-506 (recenzió)
 • Sobieski János a kortársai szemében. In: Sobieski emlékkönyv. Sobieski III. János lengyel király halálának 300. évfordulója alkalmából rendezett konferencia anyaga. (Esztergom, 1996.X.28.).Księga poświęcona pamięci Jana Sobieskiego. Zbiór referatów wygłoszonych a koferencji poświęconej 300 rocznicy śmierci Jana III Sobieskiego króla polskiego. (Esztergom, 28.X.1996) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára, Esztergom 1999.
 • Várnai Dorota et alié, Nyelvi követelmény- és vizsgarendszer. Lengyel nyelv. Szerk. Bańczerowski Janusz, Várnai Dorota, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 1999.
 • II. Rákóczi Ferenc és a lengyelek a korabeli irodalom tükrében - néhány adalék. In: POLONO-HUNGARICA 8. kötet. ELTE, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 2000.
 • Krmann Dániel Lengyelországról és lengyelekről. In: POLONO-HUNGARICA. 8. kötet. ELTE, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék, Budapest 2000.
 • D. Molnár István, Lengyel irodalmi kalauz. A kezdetektől 1989-ig. Széphalom Könyvműhely 1997. 438. In. Studia Slavica Hung. Akadémiai Kiadó, Budapest 1999. 410-412 (recenzió)
 • D. Molnár István, Századunk lengyel irodalma 1891-1981 (Literatura polska XX w. 1891-1981.) Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1993. 344 p., D. Molnár István, Anna Sprawka, Lengyel irodalom a XIX. században 1796-1890 (Polska literatura XIX w.), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1997. 323 p., D. Molnár István, Nagy László Kálmán, Lengyel irodalom a kezdetektől 1795-ig (Polska literatura od początków do 1795), Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 1998. 476 p. In. Studia Slavica Hung. Akadémiai Kiadó, Budapest 1999. 412-413.
 • Akademia Krakowska, drukarstwo i reformacja a kontakty polsko-węgierskie w dobie renesansu. In: HUNGARO-SLAVICA 2001. Studia in honorem Iani Bańczerowski. ELTE, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest 2001. március 27.
 • Polski i węgierski dramat w epoce renesansu. A 2001. szeptemberében a Debreceni Egyetem Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszéke által szervezett tudományos konferencia anyaga. In: Lengyelek és magyarok Európában. Nyelv, irodalom és kultúra - párhuzamok és kapcsolatok. Tanulmányok D. Molnár István professzor tiszteletére. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2001.
 • Ramy czasowe i główne tendencje w kształtowaniu się literatury renesansowej w Polsce i na Węgrzech. In: Cirill és Metód példáját követve ... Tanulmányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára. Szerk. Bibok Károly, Ferincz István, Kocsis Mihály. Szegedi Tudományegyetem Szláv Intézete, Szeged 2002.
 • Język narodowy w służbie publicznej w dobie renesansu w Polsce i na Węgrzech. In: MISCELLANA CORVINIANA, Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születásnapjára . www.geoticies.com/corviniana/Corviniana.doc
 • Łacina a języki narodowe w Polsce i na Węgrzech w dobie renesansu (megjelenés alatt). In: Studia Russica.