Dr. Pálosi Ildikó

Dr. Pálosi Ildikó, egyetemi adjunktus

Elérhetőség
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 10.
Telefon: 411 6700 / 5389
Email:  palosi.ildiko@btk.elte.hu
Publikációk letöltése a Magyar Tudományos Művek Tárából: https://www.mtmt.hu/
Keresés az adatbázisban: Pálosi Ildikó

Fogadóóra 2021/2022 ősz   hétfő 12.00-13.00, kedd 14.00-15.00, D/13.

Életrajzi adatok
 • Születési hely, idő: Budapest, 1975.06.25.
 • Tanulmányok: Juhász Gyula Tanárképző Főiskola angol-orosz szak, Szegedi Tudományegyetem finnugor nyelvtudományi szak, Szegedi Tudományegyetem orosz kiegészítő szak, ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, orosz nyelvészet program
Tudományos fokozat
PhD (2013)
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
 
Oktatási tevékenység
 • Orosz nyelvgyakorlatok (BA I-III. évf).
 • Orosz nyelvészet (BA II-III. évf.)
 • Leíró orosz nyelvészeti áttekintés (tanár szakosok II. évf.)
 • Orosz leíró nyelvészet (MA I. évf.)
 • Az ige cselekvésmódjai (MA I. évf.)
 • Az orosz akcióminőségek (PhD)
 • Speciálkollégiumok: Orosz üzleti nyelv, Orosz sajtónyelv
Tudományos tevékenység
orosz aspektológia, szóképzés, szemantika
Publikációk

Tanulmányok:

 1. К проблематике цоканья // Slavica Szegediensia V. Szeged, 2005. 159−170.
 2. Способы выражения интенсивности действия в русском языке // Вестник (Современный русский язык: функционировани и проблемы преподавания) № 21, Будапешт, РКЦ-ВАПРЯЛ-ЭЛТЕ 2007. 119−125.
 3. К вопросу о глаголах с формантом раз-...-ся // Studia Slavica Hung. 54/1, 2009. 135−144.
 4. О спосособах выражения интенсивности в современном русском языке // Studia Russica XXIII. 2009. 298−297.
 5. Некоторые средства выражения интенсивности действия в эрзя-мордовском языке 
  в сопоставлении с русским языком // Ученые записки Кафедры славянской филологии Печского университета. Печ, 2011. 125−132.
 6. Способы глагольного действия как средства выражения насыщенности субъекта действием // Beiträge der Europäischer Slavistischen Linguistik (Polyslav) Band 14, München-Berlin, 2011. 164−169.
 7. К вопросу о валентности глаголов квантитативно-терминативных способов действия // Материалы девятой международной конференции «Языковые категории и единицы: синтагматический аспект». Владимир, 2011. 339−343.
 8. Видовая характеристика глаголов количественно-терминативных способов действия // Beiträge der Europäischer Slavistischen Linguistik (Polyslav) Band 15, München-Berlin-Washington, D.C., 2012. 193−199.
 9. К вопросу об отношениях между категориями вида и способа действия // Актуальные проблемы лингвистической культурологии: сборник научных трудов. Вып. 8. Москва, 2012. 122−136.
 10. Дистрибутивность как значение некоторых способов действия // Beiträge der Europäischer Slavistischen Linguistik (Polyslav) Band 16, München-Berlin-Washington, D.C. 2013. 155−161.
 11. Анализ актантной структуры глаголов со значением дистрибутивности действия // Материалы десятой международной конференции «Языковые категории и единицы: синтагматический аспект». Владимир, 2013. 423−426.
 12. Семантика и синтагматика глаголов прерывисто-смягчительного способа действия // Актуальные проблемы лингвистической культурологии: сборник научных трудов. Вып. 9. Москва, 2013. 156−163.
 13. Выражение рефактива в русском и эрзянском языках // Языковые контакты народов Поволжья: актуальные проблемы морфологии и синтаксиса: материалы IX Междунар. симпозиума, Саранск, 13-15 июня 2013. 74−78.
 14. К вопросу о глаголах прерывисто-смягчительного способа действия // Русский язык и культура в европейском пространстве. Сборник докладов международной конференции. Печ, 2014. 90−96.
 15. Выражение рефактива в русском языке // Beiträge der Europäischer Slavistischen Linguistik (Polyslav) Band 16, München-Berlin-Washington, D.C. 2014. 140−147.
 16. Общность и различия семантических структур глаголов с формантом до-...-ся // Русское языкознание: история и современность. Материалы международной лингвистической конференции аспирантов и молодых ученых (Будапешт, 28 февраля – 1 марта 2014 года). Будапешт, 2014. 51−57.
 17. К основным вопросам о категории способа глагольного действия в русском языке // Slověne = Словѣне. International Journal of Slavic Studies. Vol.3, №2, Москва, 2014. 194−208.
 18. A magyar jön/megy ige mentális jelentései erza-mordvin és orosz megfelelőik tükrében. // A mi Ruszisztikánk: Tanulmányok a 20/25. évfordulóra. Budapest, 2015. 396−408.
 19. К вопросу о выражении хабитуалиса в русском языке // Beiträge zum 18. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav): 3−5. September 2014, Budapest. (Die Welt der Slaven; Sammelbände 57).Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. 187−196.
 20. Способы глагольного действия как средства выражения взаимности действия. // Материалы одиннадцатой международной конференции «Языковые категории и единицы: синтагматический аспект». Владимир, 2015. 383−388.
 21. Способы глагольного действия как средства выражения количественной аспектуальности // Языковые значения, формы и категории. Сборник научных статей к 80-летию профессора Владимира Ивановича Фурашова. Владимир, 2015. 193−202.
 22. К вопросу о категории глагольной количественности // Научное наследие Б. Н. Головина в свете актуальных проблем современного языкознания (к 100-летию со дня рождения Б. Н. Головина): Сборник статей по материалам Международной научной конференции. Нижний Новгород, 2016. 168−174.
 23. Мультисубъектность как семантическая категория в русском языке // NEXUSLINGARUMKöszöntő kötet a 80 éves Nyomárkay István akadémikus tiszteletére. Budapest, 2017. 283−295.

Konferencia előadások tézisei:

 1. Способы глагольного действия как средства выражения количественной аспектуальности // Материалы XVI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», Москва, 2009. 29−30.
 2. Опыт семантического анализа глаголов с формантом раз-...-ся // Материалы XVII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», Москва, 2010. 98−100.
 3. Субъективная результативность как значение глаголов некоторых способов действия // Труды и материалы II Международного научного симпозиума «Славянские языки и культуры в современном мире». Москва, 2012. 268−269.
 4. К вопросу о глаголах с циркумфиксом до-…-ся // Труды и материалы III Международного научного симпозиума «Славянские языки и культуры в современном мире». Москва, 2016. 187−189.

Recenzió:
Патрович Петер. История и типология аспекта // Studia Slavica Hung 51/3-4. 2006. 428−435.

Tankönyvek, nyelvi segédletek:

 1. Смотрим весёлый Ералаш. Учебное видеопособие для изучающих русский язык. Társsz.: Манова Н.Д., Абрахам К., Грачевский Б.Ю. Szeged, 2008.
 2. Смотрим весёлый Ералаш. Учебное видеопособие для изучающих русский язык. Társsz.: Манова Н.Д., Абрахам К., Гочев Г.Н., Грачевский Б.Ю., Велико Търново, 2010.
 3. Смотрим весёлый Ералаш. Учебное видеопособие для изучающих русский язык. Társsz.: Манова Н.Д., Абрахам К., Годарт А., Грачевский Б.Ю. Монс, 2011.
 4. Orosz szaknyelvi segédlet szállodai dolgozók számára. NSZFI megbízásából TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében. 2010.
 5. Orosz szaknyelvi segédlet légiutaskísérők számára. NSZFI megbízásából TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében. 2010.
 6. Orosz szaknyelvi segédlet rendőrök számára NSZFI megbízásából TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében. 2010.
2018.01.04.