Dr. Palágyi Angéla

Dr. Palágyi Angéla, egyetemi adjunktus

2018.01.04.
Dr. Palágyi Angéla, egyetemi adjunktus

Elérhetőség
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D, fszt. 10.
Telefon: 411 6700 / 5389
Email: angelapalagyi@gmail.com
Publikációk letöltése a Magyar Tudományos Művek Tárából: https://www.mtmt.hu/
Keresés az adatbázisban: Palágyi Angéla 

Fogadóóra - 2021/2022 tavasz

Szerda:  12:30-14:00  (D.ép fszt 10 tanári szoba) 

 

Családnév és keresztnév: Palágyi Angela

 • Születési hely és idő: Leova (Szovjetunió), 1972. december 5.
Tanulmányok
 • ELTE BTK (Budapest): Francia és Orosz Nyelv és Irodalom szak.
 • PhD ösztöndíj az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában, az orosz nyelvészeti programon.
 • Vizsgáztató alapképző tanfolyam (BGF Nyelvvizsgaközpont).
Tudományos fokozat

PhD (2011)

Kitüntetések
 • 2008: Az Év oroszdolgozata I. díj PhD kategóriában („Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért” és a Ruszisztikai Központ)
 • 2010: "Mihai Eminescu" érdemérem (Moldovai Köztársaság kitüntetése)
 • 2015: Tudományos díj Alkalmazott nyelvészet és fordítástudomány területen (BGF Külkereskedelmi Kara)
Nyelvismeret
 • felsőfok − magyar, orosz, francia, román
 • középfok – angol
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, Orosz minor szakfelelős
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
 
Oktatási tevékenység
 • Mai orosz nyelv (BA)
 • Szociolingvisztika (Nyelvtudományi Doktori Iskola)
 • Gazdasági szaknyelv

Tudományos és publikációs tevékenység

Részvétel tudományos konferenciákon, előadások:

2007. október 24-25.: Fiatal szlavisták III.konferenciája (Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů IIIKároly EgyetemPrága.– říjen 2007, Praha)

 • előadás címe: „От Закарпатья до Гагаузии: особенности функционирования русского языка в многоязычных общинах”.

2.    2007. december 6-8: Az orosz nyelv a XXI. század elején. Fejlődésének, használatának és tanításának kérdései (Русский язык в начале XXI века. Проблемы развития, функционирования, преподавания); Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

 • előadás címe: „Хочет ли еще Закарпатье говорить по-русски? (на примере школ с русским языком обучения Тячевского района)”.

3.    2008. január  28.: Slawistik am Montag; Humboldt-Universität, Berlin.

 • előadás címe: „Колониальный язык или lingua franca: русский язык в Закарпатье и в Гагаузии”.

4.    2008. március 28-29.: XXIII. Nemzetközi konferencia a mai orosz nyelv használatáról és tanításának kérdéseiről (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания); Orosz kulturális központBudapest.

 • előadás címe: „Русскоязычные острова в Закарпатье, Гагаузии и в Приднестровье”.      

5.    2011. március 25-26.: XXVI. Nemzetközi konferencia a mai orosz nyelv használatáról és tanításának kérdéseiről (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания); Orosz kulturális központBudapest.

 • előadás címe: „Функционирование русского языка в условиях диглоссии и полиглоссии (опыт полевой работы)”.

6.    2012, március 30-31.: XXVII. Nemzetközi konferencia a mai orosz nyelv használatáról és tanításának kérdéseiről (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания); Orosz kulturális központBudapest.

 • előadás címe: „Русский язык для делового общения. Опыт преподавания на начальном этапе”.

7.  2012. június 13.: Nemzetközi konferencia «Двадцать лет с Высоцким», Будапештский Экономический Институт, BGF, Budapest.
-      előadás címe: «Двойное лицо Владимира Высоцкого: от подпольного певца до представителя советской власти капитана Жеглова».

8.     2012. okt. 18-19.: Nemzetközi tudományos konferencia « A MAGYAR–UKRÁN NYELVI KAPCSOLATOK MÚLTJA ÉS JELENE», ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ, Beregszász, Ukrajna.
-      előadás címe: «Языки межэтнической коммуникации в Закарпатском Солотвине в XX-ом веке: венгерский, русский, украинский?»

9.     2013. okt. 9-10.: Nemzetközi tudományos konferencia «Русский язык и культура в европейском пространстве», Pécsi Tudományegyetem, Pécs.
-      előadás címe: «Некоторые проблемы при переводе русского глагольного вида на неродственные языки (венгерский, французский, английский)».

10.   2014. márc. 18-21. Az orosz nyelv kutatóinak V. Nemzetközi Kongresszusa „Русский язык: исторические судьбы и современность”, МГУ, Moszkva.

 • előadás címe: „Колониальный язык или lingua franca (опыт полевой работы в Закарпатье и Гагаузии)”.

11.     2015. márc. 27-28. XXVI. Nemzetközi konferencia a mai orosz nyelv használatáról és tanításának kérdéseiről (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания); Orosz kulturális központBudapest
-    előadás címe: „Функционирование русского языка в белорусско-литовско-латвийской приграничной зоне: опыт полевой работы”

12.  2015. márc. 12-14. Az Alkalmazott Tudományok II. Fóruma. Nemzetközi tudományos konferencia, BGF, Budapest.
-      előadás címe: „Az orosz nyelv szerepe ma a lengyel-belorusz-litván-lett határvidéken: egy terepmunka tapasztalatai”.

Publikációk:

 1. Анжела Палади, Тивадар Палади, МНОГОЯЗЫЧИЕ И КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ВНУТРИ И ВНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ОПЫТ ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ В ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКО-ЛАТЫШСКОЙ ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ, inSocjolingwistycznebadaniawteoriiipractyce (szerk. J. Mampe, L. Owczinnikowa), Gdansk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2015, pp.140-157;
 2. Angela Palágyi, Tivadar Palágyi, Changing identities and multilingualism in and outside the UE: Crossborder experiences between Poland, Belarus, Lithuania and Latvia, in PARTNERSHIP FOR PROSPERITY, (szerk. L. F. Evmenov et al.), Minsk, "Pravo i Ekonomika", 2014, pp.246-252;
 3. А. Палади / Angela Palagyi, Колониальный язык или lingua franca (опыт полевой работы в Закарпатье и Гагаузии), in Русский язык: исторические судьбы и современность V Международный конгресс исследователей русского языка, (szerk. М. Л. Ремнёва, А. А. Поликарпов, О. В. Кукушкина),  Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014, pp. 637-638;
 4. А. Палади, Некоторые проблемы при переводе русского глагольного вида на неродственные языки (венгерский, французский, английский), in РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (szerk. Végvári V.), Pécs, 2014, pp.84-90;
 5. Паладі Ангела, ЯЗЫКИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В ЗАКАРПАТСКОМ СОЛОТВИНЕ В XX-ОМ ВЕКЕ: ВЕНГЕРСКИЙ, РУССКИЙ, УКРАИНСКИЙ?, in Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність (szerk. Барань Є., Черничко С.), Ужгород: Поліграфцентр „Ліра”, 2014, pp. 227–245.
 6. Ангела Палади – Тивадар Палади, «Двойное лицо Владимира Высоцкого: от подпольного певца до представителя советской власти капитана Жеглова», in Viszockij-tanulmányok-2013, Budapest, 2013, pp.63-75.
 7. Палади (Palágyi Angela) «Функционирование русского языка в условиях диглоссии и полиглоссии (опыт полевой работы)». Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания № 25 Будапешт, 2011 (157-162).
 8. Palágyi Angela, Заметки по поводу переводимости аспектуальных значений (с привлечением русского, венгерского, французского и древнегреческого языков), in StudiaRussicaXXIII, Budapest, 2009, pp. 298-314.
 9. Palágyi Angela, От Закарпатья до Гагаузии: особенности функционирования русского языка в многоязычных общинах, inSlavistikavmodernímsvětě, (szerk. Příhoda, M., Vaňková H.), Praha, Cerveny Kostelec, 2008, pp. 237-251.
 10. Palágyi Angela, Хочет ли еще Закарпатье говорить по-русски? (на примере школ с русским языком обучения Тячевского района), in Русский язык в начале XXI. Проблемы развития, функционирования, преподавания (szerk. Povarnyicina, M.), Печ, 2008, pp. 126-130.
 11. Palágyi Angela, Переводимость Чехова с точки зрения глагольного вида (на основе венгерского и французского переводов пьесы Три сестры), in CuadernosdeRusísticaEspañola № 3. Granada, 2007, pp. 139-155.
 12. Palágyi Angela, Une lecture olfactive des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Le parfum en métaphore, in Revue d’Etudes Françaises № 10, Budapest, 2005, pp. 169-199.
 13. Angela Palágyi, „M. Guiraud-Weber: Le verbe russe. Temps et aspect. Aix-en-Provence. 2004”. (Рецензия на книгу Маргерит Гиро-Вебер Русский глагол. Время и вид). Slavica Szegediensia V. Szeged, 2005: 307-315.