DR. HABIL. RÁDULY ZSUZSANNA, EGYETEMI DOCENS

DR. HABIL. RÁDULY ZSUZSANNA, EGYETEMI DOCENS

Életrajzi adatok

 • Születési hely, idő: Budapest, 1955. 04. 18.
 • Tanulmányok: Budapest, Teleki Blanka Gimnázium, érettségi 1973-ban.
 • ELTE Bölcsészettudományi Kar, magyar-orosz-lengyel szak: 1977-82/83.

Szakmai életrajz

 • 1982: magyar- orosz szakos középiskolai tanári diploma.
 • 1983: lengyel filológusi diploma.
 • 1983-1987: MTA tudományos továbbképzési ösztöndíjas az ELTE BTK Szláv Filológiai Intézetében.
 • 1987: tanársegéd az ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszékén.
 • 1991: dr. univ. fokozat az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
 • 1992: adjunktus az ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszékén.
 • 2001: PhD-fokozat az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
 • 2002: docens az ELTE BTK Lengyel Filológiai Tanszékén.
 • 2006-2011: vendégoktató a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szlavisztika Intézetében
 • 2011: habilitáció az ELTE Bölcsészettudományi Karán.
 • 2007-től: a Lengyel Filológiai Tanszék vezetője, ELTE BTK.
 • 2003-tól: Hallgatói Jogorvoslati Bizottság tagja, ELTE.
 • 2013-tól: Kari Tanács tag, ELTE BTK.
 • 2009-től: Tanárképzési Bizottság tagja, ELTE BTK.

 

Nyelvismeret

 • orosz, lengyel felsőfok
 • német középfok
 • bolgár, francia alapfok

 

Tudományos fokozat

 • PhD (1991)

 

Munkakör

 • tanszékvezető, Lengyel Filológiai Tanszék

Munkáltató szervezeti egység

ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék

 

Elérhetőség

Oktatási tevékenység

BA-képzés

 • második szláv nyelv: lengyel nyelv
 • lengyel nyelvgyakorlat minorosoknak

 

MA-képzés

 • a lengyel nyelv ószláv alapjai
 • a lengyel nyelv története
 • lexikológia, frazeológia
 • stilisztika
 • lengyel nyelvészeti szakszemináriumok

 

PhD-képzés (Irodalomtudományi Doktori Iskola, ELTE BTK)

 • A szláv nyelvek összehasonlító hangtana
 • A szláv nyelvek összehasonlító alaktana
 • Lengyel-magyar összehasonlító frazeológia
 • A lengyel szókincs története

 

Tudományos tevékenység

 • Német tükörszavak a magyar és a lengyel nyelvben
 • Az eponimák eredete, osztályozása, adaptációja a magyarban és a lengyelben
 • Lengyel-magyar összehasonlító frazeológia
 • A lengyel szókincs idegen elemei
 • Magyar-szláv nyelvi kapcsolatok