Bolgár szak

Bolgár szak

Bolgár szak

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán 1947-ben Magyarország és Bulgária között megkötött kétoldalú kulturális szerződésnek köszönhetően az 1951/1952-es tanévben megalakult a bolgár szak és megkezdődött a bolgár nyelv oktatása. Az első oktató, Totka Marinova, anyanyelvi lektor Bulgáriából. 1953-ban Nagypál Teréz is elkezdi munkáját a szakon. Nagypál Teréz a Szófiai Szent Kliment Ohridszki Egyetem bolgár szakjának mintájára kidolgozza a szak tantervét, amelynek alapján történik az oktatás.

A kezdeti négyéves, később ötéves bölcsészképzés 2006-ban a Bolognai folyamat eredményeként háromszintű lett. A hároméves alapszakot két éves mesterszakos képzés egészíti ki, erre épül a tudományos fokozat megszerzésével járó doktori képzés. A reformfolyamat célja a hallgatók és oktatók mobilitásának megkönnyebbítése, a diplomát szerzők későbbi szakmai pályafutásukra történő felkészítése.

A bolgár szak oktatói kiemelten fontosnak tartják a tudományos kutatói munkát, ezért a szak, a Bolgár Kulturális Fórummal együttműködve, kétévente tudományos konferenciát szervez, és tanulmányköteteket jelentet meg. A konferenciák témái tematikusak, olyan neves évfordulókhoz kapcsolódnak, mint Ohridi Szent Naum halálának 1100. évfordulója, a magyarországi bolgár ortodox egyházközösség 100. évfordulója. Kiemelt jelentőségű a bolgár szak megalakulásnak 60. évfordulója alkalmábból szervezett nemzetközi konferencia, amelyre szinte minden bolgár egyetemről, valamint a szak minden külföldi partneregyeteméről érkezett előadó.

A szak a Szófiai, a Plovdivi, a Veliko Tarnovói, a Burgaszi és a Sumeni Egyetemmel szorosan együttműködik, ahová a hallgatók Erasmus+ ösztöndíjjal egy félévre kiutazhatnak, hogy bolgár környezetben mélyítsék el nyelvtudásukat. Minden évben 2-3 hallgató nyári egyetemen vehet részt a Bolgár Oktatási Minisztérium támogatásával.

A szakon végzett hallgatók az ELTE PhD-képzésében a doktori iskolák keretei között folytathatják tanulmányaikat és az általuk kiválasztott tudományterületen tudományos minősítést szerezhetnek. A hallgatók az Irodalomtudományi és a Nyelvtudományi Doktori Iskolákban a bolgár szak, valamint a szláv tanszék oktató által meghirdetett témajavaslatok közül választhatják ki az érdeklődősüknek legmegfelelőbb kutatási témát.

2018.01.27.