A Szláv Filológia Tanszék hírei

A Szláv Filológiai Tanszék hírei, eseményei

Magyar-szlovén műfordító pályázat

A Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ Ljubljana és a Ljubljanai Egyetem Összehasonlító és Általános Irodalomtudományi Tanszék műfordító pályázatot hirdet. A fiatal műfordítóknak magyar szépirodalmi szöveget kell szlovénra fordítaniuk líra vagy próza kategóriában.

A műfordítói verseny kiírása:

https://culture.hu/sl/ljubljana/aplikacije/madzarsko-slovenski-literarni-prevajalski-natecaj-2022?fbclid=IwAR25ctk6SKHzaYYe4-8Ot1pcVFQ4wCSfDCGfD4JBDSU8rzDHSM9Bsg52F-8

 


Glavanics Krisztina summa cum laude védte meg doktori disszertációját 2021. október 26 - án 

A disszertáció címe: Az amatőrtől a professzionális színjátszásig a magyarországi horvátok körében

Az ELTE BTK Kari Doktori Tanácsa kijelölte a védési bizottság tagjait:

A bizottság elnöke:               Dr. Dukkon Ágnes DSc, professor emeritus

Hivatalosan felkért bírálók:   Dr. Menyhárt Krisztina PhD, egyetemi adjunktus

                                              Dr. Virág Zoltán PhD, habilitált egyetemi docens

A bizottság további tagjai:   

Dr. Mann Jolán PhD, egyetemi tanársegéd, a bizottság titkára

        Dr. Horváth Sándor, címzetes egyetemi tanár

        Dr. Kiss Szemán Róbert PhD, egyetemi tanár

Dr. István Anna PhD, egyetemi adjunktus

Témavezető: Dr. Lukács István DSc, egyetemi tanár

2021.10.30.