THE THIRD INTERNATIONAL WORKSHOP OF THE INTERSEMIOTICS & CULTURAL TRANSFER RESEARCH GROUP (BUDAPEST)

2024.04.03.
THE THIRD INTERNATIONAL WORKSHOP OF THE INTERSEMIOTICS & CULTURAL TRANSFER RESEARCH GROUP (BUDAPEST)

2024. március 22-én az Intersemiotics & Cultural Transfer kutatócsoport megtartotta harmadik angol nyelvű workshop-konferenciáját, mely ezúttal jelenléti részvétellel zajlott, két kolléga (köztük Pethő Ágnes professzor - Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem) zoom felületen keresztüli bekapcsolódásával. A Tartui Egyetemen folyó kutatási projekt vezetője, Peeter Torop professzor is jelen volt a Rainer Sarnet észt rendező nevével fémjelzett Félkegyelmű (Idioot) című film kultúratörténeti és szemiotikai értelmezésének eme második nemzetközi konferencia-alkalmán, mely továbbmélyítette a korábbi  témakifejtéseket, új vizsgálati nézőpontoknak is hangot adva. Érdekes diszkusszió alakult ki az értelmezési módszerek kombinálhatóságáról. A kutatócsoport nemzetközi együttműködése továbbra is a „Transmediality and the Russian Classics” részprojekten belül zajlik. A tudományos összejövetel programja a mellékletben olvasható. A 2023 decemberében és 2024 márciusában lezajlott két konferencia anyaga a kutatócsoport sorozatának második kötetében fog megjelenni, a tervek szerint 2024 őszén.

PROGRAM