SZLAVISZTIKAI KÖNYVBEMUTATÓ

2023.04.16.
SZLAVISZTIKAI KÖNYVBEMUTATÓ

PROGRAM

SZLAVISZTIKAI KÖNYVBEMUTATÓ

A 2020-2022. ÉVI TERMÉSBŐL

 

A Szláv Filológiai Tanszék mint főszervező

sok szeretettel vár mindenkit

a 2023. április 19-én 17 órakor

az ELTE BTK A épület alagsori doktori védési termében

rendezendő intézeti könyvbemutatóra.

SZLÁV FILOLÓGIAI TANSZÉK

LUKÁCS ISTVÁN

 1. Antun Branko Šimić: Átváltozások/Preobraženja. Fordította és a tanulmányt írta: Lukács István. Opera Slavica Budapestinensia. Litterae Slavicae. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék: Budapest, 2020.
 2. Kiss Szemán Róbert (szerk.): JUNÝ Kollár – Kollár versus JINÍ. Opera Slavica Budapestinensia: Budapest, 2021.
 3. Lukács István (szerk.): Krleža i intermedijalnost. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia  Slavica. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék: Budapest, 2022.
 4. Milosevits Péter: Az abszurd líra. Vasko Popa. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék: Budapest, 2022.
 5. István Lukács: Krležine pokretne i nepokretne slike. Zora: Maribor, 2023.

MENYHÁRT KRISZTINA

 1. Dudás Mária: Magyar-bolgár kontrasztív nyelvi világkép. Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék: Budapest, 2022.
 2. Dudás Mária – Menyhárt Krisztina (szerk): Metszéspontok – magyar-szláv vallási és kulturális kapcsolatok. Bolgár Kulturális Fórum: Budapest, 2021.
 3. Jankova Veneta: Kultúrák fordítói (Prevodacsi na kulturi), Paradigma Kiadó: Szófia, 2020.

DUDÁS MÁRIA

 1. Menyhárt Krisztina: Szentek, szövegek, vallási kapcsolatok. Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék: Budapest, 2021.
 2. Menyhárt Krisztina: Magyarországi bolgárok – néprajz, nyelv, gazdaságtörténet. Bolgár Kulturális Fórum: Budapest, 2021.

DUDÁS ELŐD

 1. Aleksander Urkom: Srpsko-mađarska leksikografija. Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae. ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék: Budapest, 2022.

BERKES TAMÁS

 1. Berkes Tamás: A cseh reformkor. A nemzeti újjászületés irodalmi alakváltozatai. ELTE BTK, Opera Slavica Budapestinensia. Szláv Filológiai Tanszék: Budapest, 2022.
 2. Berkes Tamás: A cseh irodalmi modernség. ELTE Eötvös Kiadó: Budapest, 2023.

ZSILÁK MÁRIA

 1. Erika Brtáňová – Juraj Rágyanszki: Matej Markovič (1707-1762): pramenná edícia. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete), 2022.

OROSZ NYELVI ÉS IRODALMI TANSZÉK

KROÓ KATALIN

 1. Kroó Katalin: Korunk hőse – Korunk irodalomszemiotikája? Karakterpoétika és olvasásszemiotika Lermontov regényében. L’Harmattan Kiadó: Budapest, 2020.
 2. Kroó Katalin, Andrej Fausztov, Szergej Szavinkov (Кроо К., Фаустов А. А., Савинков С. В.): Перевоплощения смысла в творчестве Достоевского: семиотические заметки. Издательский дом ВГУ: Воронеж, 2022.

HETÉNYI ZSUZSA

 1. Zsuzsa Hetényi: Sdvigi: Uzory prozy Nabokova. Sovremennaia zapadnaia rusistika. Academic Studies Press and Bibliorossika: Boston, MA and St Petersburg, 2022.
 2. Shimon Markish: Neproshedshee proshloie. Sobranie sochinenii Shimona Markisha. Sostavitel: Zsuzsa Hetényi. ELTE – MűMű: Budapest, 2020-2022.  
 1. Vlagyimir Szorokin: A négyek szíve. Fordította: Hetényi Zsuzsa, Helikon Kiadó: Budapest, 2022.
 2. Vladimir Nabokov: Pnyin. Fordította: Hetényi Zsuzsa, Helikon Kiadó: Budapest, 2021.

DUKKON ÁGNES

 1. Dukkon Ágnes: A veszélyes szépség útjain. Eszmék, témák, kapcsolatok a klasszikus orosz irodalom világában. L’Harmattan Kiadó – Uránia Ismeretterjesztő Társulat: Budapest, 2021.

GYÖNGYÖSI MÁRIA

 1. Péter Mihály: Tyutcsev-breviárium. Szerkesztő: Hetényi Zsuzsa, Dolce Filologia XVIII: Budapest, 2020.

JANURIK SZABOLCS

 1. Péter Mihály: Современный русский язык: стандарт и некодифицированные разновидности речи: (Вводно-обзорный курс). (= Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis V. Redigit Andreas Zoltán), ELTE Ukrán Filológiai Tanszék – Argumentum: Budapest, 2021.

LACZHÁZI ARANKA

 1. Laura Sintija Černiauskaitė: Lélegzet a márványon. Fordította: Laczházi Aranka, Typotex Kiadó: Budapest, 2021.
 2. Laczházi Aranka fordításai a „Tempevölgy” folyóirat 2021/1. számának „Kortárs lett irodalom” című blokkjában:
  • Gundega Repše – A fehér abrosz 
  • Jana Egle – Az adósság 
  • Jānis Joņevs – Betű
  • Amanda Aizpuriete – Versek
  • Eduards Aivars – Versek
  • Agnese Rutkēviča – Versek

ZOLTÁN DOMINIKA

 1. Nonum annum. Köszöntőkötet Hetényi Zsuzsa professzor tiszteletére. Szerkesztők: Gyöngyösi M., Józsa Gy. Z., Kalafatics Zs., Rácz I. M., Zoltán D. Budapest, ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2020.
 1. Zoltán Dominika (felelős szerkesztő), Bali-Farkas Péter, Tóthpál Sarolta Krisztina (szerk.): Műértelmezés – fordításkritika – transzmedialitás (Olvasatok/Readings 7.). ELTE Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok Doktori Program: Budapest, 2022.

 

LENGYEL FILOLÓGIAI TANSZÉK

PÁTROVICS PÉTER

 1. Pátrovics Péter (szerk.): Arcana Linguarum. Köszöntő kötet a 80. éves Banczerowski Janusz professzor tiszteletére. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék: Budapest, 2021.

UKRÁN FILOLÓGIAI TANSZÉK

ZOLTÁN ANDRÁS

 1. Lyavinecz-Ugrin, Marianna (szerk.), Káprály, Mihály (szerk.), Zoltán, András (szerk.) Studia in memoriam Stephani Udvari / Статї на честь 70-лїтя Іштвана Удварія: A 2020. december 5-i Udvari István tudományos online emlékkonferencia anyaga = Матеріалы научнуй онлайн-конференції памняти професора Іштвана Удварія (5. децембра 2020. р.). Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat: Budapest, 2022.
 2. Benedek Gergely: Komlóska ruszin nyelvjárása. Sajtó alá rendezte és az utószót írta: Zoltán András. Magyar Nyelvtudományi Társaság: Budapest, 2022.
 3. A kijevi barlangmonostori paterikon. Fordította: Dolmányos István, Sajtó alá rendezte: Zoltán András, Attraktor Kiadó: Máriabesenyő, 2021.

LEBOVICS VIKTÓRIA

 1. Szerhij Rudenko: Zelenszkij smink nélkül. Fordította: Lebovics Viktória. Helikon: Budapest, 2022.