"Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok” doktori program

Tudományos konferencia

2019.10.09.

Meghívó

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának 
„Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok” 
doktori programja tisztelettel meghív minden érdeklődőt 
2019. október 11-én (pénteken) 10 órakor kezdődő 
alkotónapjára. 
(ELTE BTK, 1088 Bp. Múzeum krt. 4/D, 
Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára)

A tudományos konferencián a program volt és jelen hallgatóitól/oktatóitól elhangzó előadásokat a doktori program alapítójának, 
Kovács Árpád (DSc) professor emeritusnak ajánljuk 
75. születésnapja tiszteletére. 

Program

Bevezetés, moderálás: Kroó Katalin 

Nyitó előadás (10.15–11.00) 

    Kovács Árpád: Poétika a doktorantúrán

A poétika „felületei” (11.00–11.30) 

    S. Horváth Géza: A poétikáról – mai szemmel
    Kroó Katalin: Egy Dosztojevszkij-bekezdés „agyonolvasásának” poétikai közvetítő erejéről

Elmélet és olvasat (11.30–12.00)

    Molnár Angelika: A metaforaelméletek rövidvázlatos áttekintése
    Nagy István: Útban a Másik felé... (A Szonyecska regénye antropológiai olvasatban)

Kávészünet (12.00–12.30)

Dosztojevszkij és a recepció kontextusai (12.30–13.30)

    Horváth Kornélia: Gondolatok Pilinszky Dosztojevszkij-képéről
    Gyöngyösi Mária: Néhány Dosztojevszkij-motívumról Bloknál
    Vandan Zaya: Dosztojevszkij (újra)felfedezése Mongóliában
    Alexandra Banchenko: Рецепция Ф. М. Достоевского в творчестве 
Л. Ф. Достоевской

Szakmai beszélgetés: 13.30–14.00

Ebédszünet: 14.00–14.45

Egy század vége – egy új század kezdete (14.45–15.45)

    Selmeczi János: Senilia: az önértelmező írás műfaja (Turgenyev: Költemények prózában)
    Zoltán Dominika: A véletlenszerűség szerepe Csehov elbeszéléseinek ébredés-szüzséjében
    Juracsek Kata: Az átmenet poétikája Csehov Gyilkosság című elbeszélésében 
    Hadikné Végh Katalin: Drámamegújítási kísérletek az orosz századelőn: 
Leonyid Andrejev dramaturgiája

Újra Dosztojevszkij és „tovább”… (15.45–16.30)

    Tóthpál Sarolta Krisztina: A hallgatás mint kommunikációs aktus A félkegyelműben
    Bali-Farkas Péter: A Voznyeszenszkij híd olvasati perspektívái a Bűn és bűnhődésben
    Szocsivko Jelizaveta: Несколько слов о детском магическом мышлении в литературе магического реализма 

Az irodalom(tudomány) mint „forrásvidék” (16.30–17.00)

    Szekeres Adrienn: A sorsalakulás néhány személyes történeti aspektusa
    Kondor-Szilágyi Mária: Az imago agens keresése, avagy kurátori munka intézményi keretek között

Szakmai és személyes beszélgetés / Konzultáció (17.00–17.30)