"Orosz irodalom és irodalomkutatás - összehasonlító tanulmányok" doktori program

2021.04.19.

Az „Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok” doktori program 2021. április 16-án megtartotta „Második alkotónapi” felolvasóülését. Tizennégy előadás hangzott el, amelyet a program résztvevői műhelymunka keretében adtak elő és vitattak meg.

Az „Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok”

doktori program második alkotónapi konferenciája

(Program-felolvasóülés: 2021. április 16. – online rendezvény)

Program

Moderátor: Kroó Katalin

I. rész

10.00–11.30

 • Alexandra Banchenko: L. F. Dosztojevszkaja első publikációja
 • Bali-Farkas Péter: A „Nagypéntek” jelentésrétegei a Bűn és Bűnhődésben
 • Czumft Réka: A démon alakja Puskin és Lermontov műveiben
 • Engelné Nagy Éva: A „krónika” fogalma F. M. Dosztojevszkij Ördögök című regényében

Hozzászólások

-------------------

Kávészünet

II. rész

11.45–13.15

 • Gyöngyösi Mária: A nőiség Ibsennél és Bloknál (kísérlet egy értelmezés rekonstruálására)
 • Juracsek Kata: „...nem ember, hanem üveg!” – versengő kulturális szférák Csehov Ugribugri (Попрыгунья) című elbeszélésében
 • Kroó Katalin: Időszemantika filmnyelven (Csehov-átültetések)
 • Murányi Márk: Levin és Kitty motívumainak megképződése az Anna Karenina magyar fordításában
 • Наталья Прусакова: Теоретические подходы к малым прозаическим жанрам с акцентом на особенности поэтики анекдота и очерка

Hozzászólások

---------------

Ebédszünet

III. rész

14.00–15.30

 • Szabó Tünde: Transzgresszió L. Ulickaja műveiben
 • Tóthpál Sarolta: A példázás mint kommunikációs eszköz A félkegyelműben
 • Vandan Zaya: A századelő Dosztojevszkij-értelmezései: női olvasatok
 • Varga Nóra: A csehovi dramaturgia Bécsy Tamás drámamodell-elméletének rendszerében
 • Zoltán Dominika: Csehov elbeszélése az újságtérben – az újságtér Csehov elbeszélésében