Nyílt levél a Szláv és Balti Filológiai Intézet HÖK képviselőihez

Kedves Hallgatók!

Az ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének összes munkatársa szolidaritást vállal azokkal a hallgatókkal, akiket az elmúlt napokban méltánytalan és igazságtalan támadások sorozata ért Dr. Hetényi Zsuzsa professzor asszony „professor emeritus” címre való felterjesztési folyamatának ügyében. Hallgatóinkat internetes felületeken – megengedhetetlenül durva hangvétellel, rossz végletekig elmenő vádaskodásokkal – úgy állítják be, mint akik valamiféle politikai vagy más szűk érdekeltségű motivációból „akciózva” megfordították a „professor emeritus” cím elnyerhetőségére vonatkozó szavazás irányát, a maguk elutasító oldalára állítva az Intézeti Tanács jó néhány gyáva, szűk látókörű oktatóját.

Mindazok, akik nem egyoldalúan, egyetlen, az ügy középpontjában álló személy által közölt hírekből tájékozódnak, hanem a komplex tényanyagra támaszkodnak, tudják, hogy hallgatóink felvetései 2023. november végén az oktatáshoz, kutatáshoz (így az egyetemi munkához) fűződő szakmai állásfoglalásokat érintő kérdéseket tartalmaztak, melyeket mind az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, mind a Szláv és Balti Filológiai Intézet Tanácsának oktatói alaposan mérlegeltek, megvitattak, és egy sokkal későbbi időpontban (2024. február vége) szavaztak az Intézeti Tanácsban saját lelkiismeretük és pedagógiai-oktatási, tanári elhivatottságú morális megfontolásaikon alapuló véleményük szerint. A gondolkodásra, megfontolásokra így mindenkinek közel három hónap állt rendelkezésére. Hetényi Zsuzsa professzor asszonynak is bőven lett volna lehetősége megvitatni a felmerülő kérdéseket a diákokkal és annak a tanszéknek a közösségével, mellyel hosszú éveken át együtt dolgozott, és melynek tagjai már előzetesen kifejezték a felterjesztésre vonatkozó tanszéki szavazásukkal tiszteletüket és nagyrabecsülésüket. E közösség ugyanakkor kifejezetten kérte a tanárnőt arra, hogy legyen alkalmuk közösen, nyíltan beszélgetni a felmerült kérdésekről, melyek a tanszék egész kollektívája szemében fontos problémákat hoztak előtérbe, és a diákok véleménye szerint az ő tanulmányaik, választott kultúra- és tudományterületük, illetve személyiségük megítélésének a hitelességét és értékét romboló kijelentéseket foglaltak magukban.

A közös megvitatás, a beszélgetés irányában a hallgatók tehát mindvégig készségesnek mutatkoztak. A várt beszélgetésre azonban sajnos nem került sor, és végül sok hét elteltével lezajlott a szavazás az Intézeti Tanácsban. A szavazati arány, amely így megszületett, nem a hallgatók „akciózásának” a hozadéka, hanem a szakmai mikroközösségeket képviselő intézeti tanácstagok szavazatainak összeredménye, melynek hátterében alapos megvitatások álltak. Indokolatlan, igazságtalan az a vádaskodás, mely hallgatóinkat éri, akik szakszerűen, nyíltan, kezdeményezően és megbeszélésre készen álltak az ügyhöz. A tényállást úgy értelmezni, hogy Hetényi Zsuzsa professzor asszony közszereplés-vállalása önmagában problémát jelentett bárki szemében, vagy politikai irányultságú a döntés, vagy gondolatainak szabadságára tört volna bármely kritika, nem felel meg a valóságnak. A hallgatók nem bélyegezhetők meg a szavazás végkimeneteléért. Sajnálatosnak véljük lelkiismeretes, elkötelezett hallgatóink bűnbakszerepének kijelölését.

Az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék küldetésnyilatkozata tartalmazza, hogy nem ad utat politikai szellemiségű döntéseknek szakmai kritériumok kárára. Ez működésének alapprincípiuma. E szellemiséget a Szláv és Balti Filológiai Intézet egésze a magáénak érzi.

Budapest, 2024. március 5. Az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatói:

Dukkon Ágnes                                                Juracsek Kata                                    Pálosi Ildikó

Cserné Dr. Szekeres Adrienn                        Janurik Szabolcs                                Sochivko Elizaveta

Gyöngyösi Mária                                            Kroó Katalin                                        Szokolov Makárné

Földessy Beáta                                               Laczházi Aranka                                 Zoltán Dominika

Hegedűs Iván                                                  Palágyi Angéla

Doktoranduszok: Bali-Farkas Péter          Dora János Balázs            Vörös Karolina Valéria

2024.03.09.