Kristina Peternai Andrić egyetemi docens, műfordító előadásai a Szláv Filológiai Tanszéken

2020.02.26.
Kristina Peternai Andrić egyetemi docens, műfordító előadásai a Szláv Filológiai Tanszéken

 

 

 

 

 

Erasmus vendégtanári együttműködés: Kristina Peternai Andrić egyetemi docens, műfordító előadásai a Szláv Filológiai Tanszéken

Kristina Peternai Andrić, az Eszéki Egyetem docense Elbeszélés, identitás, fogyatékosság a horvát irodalomban (Pripovijedanje, identitet, invaliditet u hrvatskoj književnosti) és A magyar irodalom horvátra fordítása (Prevoditi mađarsku u hrvatsku književnost) címmel 2020. február 18-án két előadást tartott a Szláv Filológiai Tanszék horvát szakának vendégeként.

Kristina Peternai Andrić 2001-től tanít az Eszéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán irodalom- és kultúraelméleti tárgyakat. Az Irodalom és kulturális identitás című posztgraduális program és a doktori iskola oktatója. Az Eszéki Egyetem BTK kiadásában megjelenő Anafora című tudományos folyóirat szerkesztőségi tagja.

Szűkebb kutatási területe a kortárs irodalomelméletek és ezek kölcsönviszonyai a filozófia-, nyelvészet-, antropológia- és szociológiaelméleti szempontrendszerekkel. Identitás- és kultúraelméletekkel is foglalkozik. Tudományos munkásságának tekintélyes részét prózai és drámai szövegek irodalomtudományi elemzése teszik ki a horvát és a világirodalom, különösképpen a magyar irodalom köréből. Több mint ötven tudományos publikáció, köztük három tudományos monográfia szerzője. Legutóbbi kötete Elbeszélés, identitás, fogyatékosság (Pripovijedanje, identitet, invaliditet, Zagreb, MeandarMedia, 2019.) címmel tavaly jelent meg.

Kristina Peternai Andrić egyike a magyar irodalom jelenlegi leszakavatottabb horvát fordítóinak – Kosztolányi Dezső, Szép Ernő, Szabó Magda, Nádas Péter, Bodor Ádám, Darvasi László, Kukorelly Endre prózáit ültette át a horvát nyelvre.

Fotók: Kristina Goher (Hrvatski glasnik)