Károly Egyetem - Prága

Az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézete nevében szeretném kifejezni mély részvétemet prágai kollégáinknak és a Károly Egyetem hallgatóinak.

Nemcsak volt és jelenlegi diákjaink, hanem számos kollégánk is szoros kapcsolatokat ápolt és ápol a Károly Egyetem Bölcsészkarán tanulókkal és oktatókkal.

Valamennyiükkel együttérzünk ezen a  tragikus órán, és osztozunk mély fájdalmukban.

Kiss Szemán Róbert

2023.12.21.