Híradás az "Orosz Irodalom és Irodalomkutatás – Összehasonlító Tanulmányok" c. doktori program 4. alkotónapi műhelymunkájáról

2023.04.21.
Híradás az

Az „Orosz irodalom és irodalomkutatás – összehasonlító tanulmányok”

doktori program negyedik alkotónapi konferenciája

(Program-felolvasóülés: 2023. április 21-én,

az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézetének Könyvtárában)

 

Program

I. rész:

10.00–12.00

 • Megnyitó (moderátor: Kroó Katalin)
 • Gyöngyösi Mária

                       «...голос твой поет в моих стихах»: К «блоковскому тексту» у Ахматовой

 • Zoltán Dominika

                       Az „egymásmelletiség” kérdése az újságdiskurzusban és Csehov korai műveiben

 • Kroó Katalin

A portré mint „nyelv” és jelentés egy Csehov-filmadaptációban (a transzmediális motiváció nézőpontja)

 • Szakmai beszélgetés

Moderátor: Zoltán Dominika

 • Bali-Farkas Péter

Még egyszer az ikonról Dosztojevszkij A háziasszony című elbeszélésében

 • Juracsek Kata

Az orosz irodalom „világoskamrája” – a fotó poétikája a 19. században

 • Szakmai beszélgetés

12.00–12.30: Kávészünet

II. rész:

12.30–14.00

Moderátor: Bali-Farkas Péter

 • Czumft Réka

Az ördögiség poétikai megjelenítése F. M. Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című regényében

 • Tóthpál Sarolta

A szépség és az idő kapcsolódása A félkegyelműben

 • Murányi Márk

A halál témája Lev Tolsztoj és Afanaszij Fet levelezésében

 • Varga Nóra

Csehov egyfelvonásosainak önálló drámaciklusként való értelmezése

 • Szakmai beszélgetés
 • Zárszó: Murányi Márk és Varga Nóra