BÚCSÚZUNK PREDRAG STEPANOVIĆTÓL (1942-2022)

2022.07.01.
BÚCSÚZUNK PREDRAG STEPANOVIĆTÓL (1942-2022)

Az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszékének egykori docense, Predrag Stepanović hosszan tartó betegség következtében 2022. június 27-én elhunyt.

1942. január 15-én született Mohácson, ahol édesapja hosszú ideig volt szerb ortodox pap. Szülővárosában végezte általános és középiskolai tanulmányait, azt követően a Pécsi Tanárképző Főiskola magyar-szerb-horvát-orosz szakán szerzett tanári diplomát, később oroszból egyetemi diplomát is a Bölcsészkaron. Egy ideig a budapesti Szerb-Horvát Gimnáziumban tanított, később az MTA ösztöndíjas aspiránsa lett. A nyelvtudományok kandidátusa címet 1977-ben szerezte meg, értekezésében a magyarországi szerbek és horvátok nyelvjárásait dolgozta fel. Műve később angol nyelven is megjelent A Taxonomic Description of the Dialects of Serbs and Croats in Hungary címmel. A Szláv Filológiai Tanszéknek előbb egyetemi adjunktusa, majd docense lett. Tudományos érdeklődése a szerb nyelven és nyelvjárásokon túl a szerb irodalomra is kiterjedt, fontos megemlíteni A régi szerb irodalom története (2005) című könyvét.

Tekintélyes magyarországi szerb közéleti személyiségnek, a kulturális élet aktív alakítójának számított, de szépirodalmi munkássága is figyelemre méltó,  több regénye (Prepolovljeni, 1982; Živetu u Mohaču, 2006), novellagyűjteménye (Malogradske i druge priče, 1984; Usudne reči, 2008), gyermekmeséi (Priče o malom zecu, 1996), valamint esszékötete (Zapisi jednog čitaoca, 1994) is megjelent. A szerb és horvát irodalom magyar nyelvű, a magyar irodalom szerb nyelvű népszerűsítésében műfordítóként is jeleskedett, szerzett elévülhetetlen érdemeket. Szépírói munkásságát 2006-ban Belgrádban az „Arsenije Čarnojević“ irodalmi díjjal jutalmazták.

A Szláv és Balti Filológiai Intézet oktatói régi kedves kollégájuktól búcsúznak, aki kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén sokat tett a szerb szak szakmai fejlődéséért, s aki aktív korában visszafogott jó kedéllyel és mindig nyitott érdeklődéssel élt közöttünk. Halála nagy veszteség a hazai szlavisztika egésze számára. Emlékét megőrizzük!