KÖNYVBEMUTATÓ

2019.02.09.
KÖNYVBEMUTATÓ

 

Meghívó

A Szláv és Balti Filológiai Intézet 2019. március 6-án, szerdán 16.30 órai kezdettel tartja soron következő szlavisztikai könyvbemutatóját. Ezen a rendezvényen az intézet oktatói által írt, az utóbbi évben megjelent nyelvészeti és irodalmi tárgyú monográfiák, tankönyvek, fordítások, valamint az itt szerkesztett tanulmánykötetek kerülnek rövid bemutatásra.

A rendezvény helyszíne: ELTE BTK A épület alagsori doktori terem

 

Az alábbi munkákat mutatjuk be:

Lukács István (szerk.) - Majoros István (szerk.): Közép-európai arcképcsarnok. 20. század.  Budapest, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2018.
Bemutatja: Majoros István

 

Dziewońska-Kiss Dorota: Językowy obraz życia i śmierci w języku polskim i węgierskim (w świetle frazeologizmów i materiałów ankietowych) Budapest XIII. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Budapest, 2018.

Bemutatja: Pátrovics Péter

 

Hegedűs Iván - Janurik Szabolcs - Pálosi Ildikó - Zoltán András (szerk.): Материалы Международной лингвистической конференции Русская лексика: история и современность Будапешт, 20-21 октября 2017 г. ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének és Ukrán Filológiai Tanszékének közös műhelye, Budapest, 2018.

Bemutatja: Pálosi Ildikó

 

István Anna (szerk.): Reformáció és kánon a szláv irodalmakban, kultúrákban és nyelvekben. Tanulmánykötet.

Bemutatja: István Anna

 

Janiec-Nyitrai Agnieszka: „ZOBACZYĆ NA NOWO. Podróże literackie Andrzeja Stasiuka, Krzysztofa Vargi i Ziemowita Szczerka”, Budapest Főváros XIII. Kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Budapest, 2018.

Bemutatja: Várnai Dorota

 

Kiss Szemán Róbert: "Támaszkodva támasz nélkül..." A katolikus irodalom közép-európai alakváltozatai. Budapest, Eötvös Kiadó, 2018.

Bemutatja: Mészáros Andor

 

Kroó Katalin – Bóna Éva (szerk.): Голоса русской филологии из Будапешта. Литературоведение и языкознание на Кафедре русского языка и литературы Университета им. Лоранда Этвеша. Будапешт, ELTE Eötvös Kiadó, 2018.
Bemutatja: Kroó Katalin

 

Kroó Katalin (szerk.): The Book Phenomenon in Cultural Space / A könyvjelenség a kulturális térben. Budapest–Tartu, ELTE: International Semiotics MA and "Russian Literature and Literary Studies" Doctoral Programme – University of Tartu: Transmedia Research Group (National Professorship of Cultural Semiotics), 2019.

Bemutatja: Kroó Katalin

 

Lebovics Viktória: Ars translationis: Статьи по истории, анализу и преподаванию перевода, Budapest, Magyarország : ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2018.

Bemutatja: Taskovics Okszána

 

Mészáros Andor – Kovács Eszter – Marta Pató – Miloš Sládek: Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum levéltárában (Literární archiv, Památník národního písemnictví), Budapest, Eötvös Kiadó, 2018 

Bemutatja: Kiss Szemán Róbert

 

Pátrovics Péter - Pátrovics-Egri Éva: Lengyelek és magyarok közös utakon. Hét tanulmány. Berlin, GlobeEdit (International Book Market Service Ltd,, member of OmniScriptum Publishing Group) Beau Bassin, Mauritius, 2018.

Bemutatja: Pátrovics Péter

 

Pátrovics Péter: A lengyel igeaspektus kérdései. Lengyel - magyar strukturális aspektusszótár. Lengyel Kutatóintézet és Múzeum, Budapest, 2018.

Bemutatja: Jászay László

 

Urkom Aleksander: Pest, a világ közepe, Budapest, 2018.

Bemutatja: István Anna

 

Mária Žiláková: Počúvajte málo, čo sa iste stálo… -- Zsilák Mária: Igaz történetre figyelmezzetek (A többgenerációs Izing család írásbeli hagyatéka). Budapest, Tatabánya-Bánhida Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, 2018.

Bemutatja: Rágyanszki György

Mária Žiláková – József Demmel (szerk.): „Mať volá?” Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom v rokoch 1946-1948. Štúdie z medzinárodnej vedeckej konferencie VÚSM. Výmena obyvateľstva medzi  Československom a Maďarskom v rokoch 1946 – 1948 a jej následky na ľudské osudy Békešská Čaba 16. – 17. novembra 2017. Békešská Čaba: VÚSM,  Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2018.
Bemutatja: Gyivicsán Anna

Kapitoly z minulosti a súčasnosti Slovákov v Békešskej Čabe. (Alžbeta Uhrinová, Miroslav Kmeť, Tünde Tušková et al.) Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku 2018. Fejezetek a békéscsabai szlovákok múltjából és jelenéből. (Uhrin Erzsébet, Miroslav Kmeť, Tuska Tünde et al.) Békéscsaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete 2018.
Bemutatja: Gyivicsán Anna

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!